Motförslaget segrade – daghemmet i Nickby hjärta blir tvåspråkigt

Bild: Arkiv/Erika Lindström

Bildningsutskottet i Sibbo tog på måndagen beslut om att det ska ordnas småbarnspedagogik både på finska och på svenska i Nickby Hjärtas daghem.

Enligt bildningsdirektörens förslag skulle verksamhetsspråket för Nickby Hjärtas daghem vara finska. I stället skulle Nickby daghem bli helt svenskspråkigt så att ett mångsidigt servicenät i området kan bevaras.

Vid bildningsutskottets möte lämnades det ändå in ett motförslag enligt vilket småbarnspedagogiken ska ordnas både på finska och svenska i Nickby Hjärtas daghem. Det här motförslaget godkändes med rösterna 5–4.

Mer läsning