Möt Borgås tjänstemän öga mot öga

KARI HÄLLSTRÖM. Under måndagens busstur fungerade kommunteknikchefen som ciceron. Bild: Kristoffer Åberg

Det finns plats för fler. Rinkeli-bussen startade på måndagen framför stadshuset med bara tre "riktiga" passagerare när den första -turen inleddes.

Den här veckan kan alla intresserade Borgåbor bekanta sig närmare med sin hemstad tillsammans med stadens tjänsteinnehavare från olika enheter. Rinkeli-bussen avgår varje dag framför stadshuset klockan 9.30 och med på åkturen följer en av stadens anställda. På tisdag handlar det om markanskaffning och överlåtelse, på onsdag om stadsplanering, på torsdag om miljövård och på fredag om stadsutveckling.

På måndagen var det kommunteknikchef Kari Hällström som tog en ståplats längst fram i bussen medan passagerarna fick sitta på bänkarna. Representanter för Borgåmedia utgjorde hälften av publiken på totalt sex personer. Femton åhörare får plats i bussen.

Om arrangörerna vill få med också andra än daglediga Borgåbor kunde det locka mer om rutten kördes utanför kanslitid.

Trafiken i Gamla stan

Hällström redogör för kommunteknikens nyaste satsningar och planer, bland annat när det gäller muddringen av ån, beläggningsarbeten och gatuskötsel, trafikarrangemang, västra åstranden och pendelparkering.

– I Gamla stan finns det mycket som borde göras. Sommarens störtregn visade till exempel att rörsystemet för regnvatten är alldeles för klent. Vattnet rann i strida strömmar längs gatorna, rev bort sanden mellan stenläggningen och förstörde en del husgrunder. Vi väntar ännu på att få in alla ersättningsanspråk.

– Trafiklösningarna i Gamla stan måste också granskas. Hur kan man förhindra genomfartstrafik och måste hela stadsdelen stängas till så genomfart förhindras?

Bussen stannar till vid Kyrkotorget och vi ser hur en paketbil kör upp längs Brobacken, alltså mot förbjuden körriktning.

– Det här händer hela tiden, trots alla trafikmärken, säger Hällström.

Allt mindre pengar för underhåll

Hällström kan också konstatera att trots att kommuntekniken gjort och gör stora satsningar så finns det bara mer och mer som förblir ogjort.

– Vårt område växer hela tiden men våra anslag blir inte större. I stället har vi i år och nästa år mindre att röra oss med än 2017. Vi får klassa ned parkområden och gator och satsa allt mindre på underhållet.

– Det är inte möjligt för oss att svara på invånarnas alla behov.

De kommunala tjänsterna är inte heller lockande nu under högkonjunkturen.

– Vi har två lediga tjänster inom gatubyggnaden, tjänster som har varit obesatta redan i ett halvt år, säger Hällström. Lönerna är för låga och den privata byggbranschen lägger beslag på alla proffs.

Bussen svänger in från Strandgatan till Havstullsgatan.

– Det här måste ni göra något åt, nu med detsamma, säger passageraren Börje Bärlund. Det här är en verkligt misslyckad lösning med avsmalnat gatuparti genast efter korsningen.

Bussens chaufför Mikael Snåre håller med.

– Sikten är faktiskt obefintlig i kurvan efter Lypa när man kommer körande från centrum.

Dåliga lösningar

Vieno Matikainen åker med i Rinkeli-bussen för att hon är intresserad av sin hemstad och av kommunteknik.

– Jag bodde på Prästgårdsbacken för femtio år sedan och hade gärna hört mer om det området. Men det var intressant att få ta del av planerna för västra åstranden och få information om den kommande muddringen av ån.

ÅHÖRARE OCH TJÄNSTEMAN. Börje Bärlund och Vieno Matikainen i samspråk med Kari Hällström. Bild: Kristoffer Åberg

– Jag kan mycket väl tänka mig att åka med fler gånger den här veckan. Allt beror på vädret. Jag tar mig till centrum med cykel och om det regnar sätter jag mig inte på cykeln.

Passageraren Kirsti Sund konstaterar att mycket har gjorts i staden, men att många av lösningarna är dåliga.

– Speciellt illa tycker jag om de avsmalnade gatupartierna här i centrum. Kantstenarna är vassa och man förstör lätt däcken när man måste väja för breda fordon.

– Rinkeli-bussturerna är ett bra sätt att förmedla information, men som de nu är planerade passar ju tidpunkterna bara för dem som inte längre är med i arbetslivet.

Rättelse: Reportern uppfattade Mikael Snåres uttalande fel, citatet har rättats.

Mer läsning