Moses återvänder till gamla kyrkan i Sibbo

En samling rara kyrkomålningar från 1700-talet återbördades för en dryg månad sedan till Sibbo gamla kyrka. Åtta apostlar och profeter acklimatiserar sig just nu i sakristian i väntan på att hängas upp igen.

Moses, Josua, Aron, Isak, Jakob, Jesaja, Matteus och Filippus har återvänt till den medeltida gråstenskyrkan i Kyrkoby efter att ha varit bortglömda och undangömda i flera årtionden.

Det var på 1700-talet som de åtta tavlorna föreställande bibelns apostlar, överstepräster, profeter och patriarker kom till S:t Sigfrids kyrka. Orsaken var att sittplatserna tog slut och för att få rum med flera församlingsmedlemmar byggde man en läktare.

– Det var allmänt att bilder på apostlar och profeter användes för att pryda läktarväggarnas spegelpaneler, och så gjorde man också i Sibbo, säger ortsbon Kaarina Nazarenko, kyrkoguide sedan många år tillbaka.

I något skede byttes de bildprydda panelerna ut, något som bevisas bland annat av ett fotografi taget 1886 där kyrkans läktarvägg saknar bildmotiv. Gamla kyrkan bommades igen samma år– samtidigt som Sibbo nya kyrka började användas – och följande gång apostlarna dyker upp är 1901 då gamla kyrkan länsas på alla inredning.

Det var allmänt att bilder på apostlar och profeter användes för att pryda läktarväggarnas spegelpaneler.

Medieuppmärksamhet

"Predikstol, helgonbilder, vapen m. m. hamnade i Borgå museum" kan man läsa i ett inlägg kallat Bidrag till Sibbo sockens historia som publicerades i Borgåbladet den 28 maj 1925. Faktum är att pressen redan 1901 rapporterar om de många värdefulla föremålen från Sibbo gamla kyrka, exempelvis Borgå Nya Tidning (18.6.1901) enligt följande:

"Den största delen af kyrkliga föremål i Borgå museum framskrifver sig från Sibbo gamla kyrka. (...) Tvänne delar af en läktarbarrier presentera för besökarne flere af gamla testamentets profeter (Hesekiel, Amos, Obadia, Habakuk och Zephania) samt andra märkliga män från judafolkets äldre tider, såsom Jakob, Moses, Aron och Josua."

Redan en månad tidigare rapporterade tidningen om oljorna som föreställer gamla testamentets framstående män (10.5.1901) ur konstperspektiv. Enligt skribenten visar några av konterfejarna det halvt utplånade originalet medan "andra, ha af någon yngre 'artist' öfvermålats med föga pietet och skralt resultat."

NÖTT. Kyrkomålningarna från Sibbo har konserverats av yrkeshögskolan Metropolias elever under ledning av Tannar Ruuben, lektor för konservering av målarkonst. Bild: Kristoffer Åberg

Kyrklig utställning

– Borgå museum som inlett verksamheten bara fem år tidigare och var nytt och tomt inredde ett rum med alla värdeföremål från Sibbo gamla kyrka. Man byggde en kyrka i museet, säger Kaarina Nazarenko.

Amanuens Synnöve Bergholm-Kullström på Borgå museum berättar att det i museets arkiv finns kvar en tryckt broschyr från början av 1900-talet där det framkommer vilka föremål som museet disponerade över vid den här tiden. Bland föremålen finns bland annat predikstolen, votivskeppet och flera epitafier från Sibbo gamla kyrka. På en av korpelarna finns faktiskt noterat att fyra vapensköldar och predikstol fördes "ad museum Borgaensis".

– Men i ett annat dokument i Borgå museum finns samma lista och dessutom två tillägg, där tavlorna nämns. Så med högsta sannolikhet gjorde också de tavlorna en tripp till Borgå museum, uppger Bergholm-Kullström.

Enligt henne finns det också några foton och vykort från en utställning med de kyrkliga inventarierna Gamla rådhuset år 1905. Tavlorna med apostlarna syns inte, men Bergholm-Kullström påpekar att man inte fotograferade föremålen så noggrant på den tiden.

UTSTÄLLNING. Borgå museum ordnade i början av 1900-talet en utställning med värdeföremål från Sibbo kyrka. Bild: Borgå museum

Sålde kyrkgolvet

Där Sibbo kyrkas värdefulla inventarier var i tryggt förvar på Borgå museum gick det helvilt till med resten av inredningen.

Med kyrkoherden i spetsen beslutade man redan 1901 att sälja rasket på offentlig auktion, och läktare, golv, bänkar, altare och pelare av trä såldes för cirka 3 000 mark. "Efteråt fick man se stolparna som spiltstolpar i stallen och en del av golvet som dansbana i en by" skriver tidningen Nyland den 23.2.1928.

Så småningom började röster höjas för att återbörda kyrkoinventarierna till Sibbo och pressen har ett finger med i spelet också här. Tidningen Nyland uppmanar exempelvis dåvarande Sibbo Hembygdsforskningsförening "som numera har hand om det gamla templet" (22.1.1924) att se till att dyrgriparna återlämnas till sin ursprungliga omgivning.

– Gamla kyrkan restaurerades 1935 och två år senare lyckades man få tillbaka de kyrkliga föremålen från Borgå museum. Predikstolen, krucifixet och begravningsvapnen kom tillbaka till kyrkan och samtidigt hängdes en del av apostlarna upp på kyrkans västra gavel, uppger Nazarenko.

KONSERVERAD. Gamla testamentets patriark Isak är en av åtta 1700-talsmålningar från S:t Sigfrids kyrka i Sibbo som till stor del tack vare kyrkoguiden Kaarina Nazarenko återfunnits och återbördats. *Bildtexten ändrad den 11.6. kl. 11.06. Isak var patriark inte profet. Bild: Kristoffer Åberg

Lagrade apostlar

Målet med restaureringen var att återskapa kyrkans medeltida apparition, och därför kunde inte 1700-talsmålningarna återfå sin läktarplats. Av de sammanlagt 27 apostlarna och profeterna förpassades åtta till en fortsatt lagertillvaro.

– Moses och de övriga har sedan dess legat i olika förråd som tillhör församlingarna i Sibbo, säger hon.

Kaarina Nazarenko kontaktade kyrkvaktmästare Jan Skogberg på Sibbo kyrkliga samfällighet redan för många år sedan, lade fram informationen hon hade kring 1700-talstavlorna och undrade om det skulle gå att hitta de magasinerade apostlarna.

Det gick det, men det var först i fjol somras som Skogberg blev så nyfiken av Nazarenkos fortsatta prat om tavlorna, att han gav sig ut på uppdraget att hitta dem: Han ville veta var apostlarna låg gömda.

– Tavlorna var inte försvunna i ordets riktiga bemärkelse, bara bortglömda. På församlingen har man nog hela tiden vetat på ett ungefär var de förvarats. Man visste att det handlade om lite värdefullare föremål, säger Jan Skogberg.

Moses och de övriga har sedan dess legat i olika förråd som tillhör församlingarna i SibboMoses och de övriga har sedan dess legat i olika förråd som tillhör församlingarna i Sibbo

Vilade bland gravar

Apostlarnas senaste viloplats var inget mindre än församlingens depå på begravningsplatsen; där hade tavlorna placerats på 1970-talet då begravningskapellet renoverades, långt innan Skogberg började jobba som kyrkvaktmästare i Sibbo.

– Där låg Moses och gänget, lätt inpackade, i det halvtomma förrådet.

Det visade sig att de åtta apostlarna var i någorlunda gott skick, men att det ändå fanns skäl att konservera dem. Kaarina Nazarenko uppmanade församlingen att ta kontakt med yrkeshögskolan Metropolia och Tannar Ruuben, lektor för konservering av målarkonst. Det gjorde man och Ruuben besökte Sibbo där han inspekterade tavlorna.

– Målningarnas kondition varierade, men alla var väldigt smutsiga efter att ha varit lagrade under så lång tid. Två av målningarna, den helige Matteus och den helige Filippus, hade dessutom en färgyta som var i väldigt dåligt skick, säger Ruuben.

Två konstnärer

I höstas inleddes konserveringsarbetet som utfördes av skolans elever, och uppdraget visade sig intressant: Bland annat kunde man rätt fort etablera att alla apostlar inte var målade av samma konstnär. Sex av tavlorna konstaterades ha målats av en och samma konstnär och två – de två i sämsta skick – av en annan.

– Tre av tavlorna hade fortfarande kvar något som troligen är de ursprungliga 1700-talsramarna medan fem hade nyare ramar som spikats fast på tavelbottnen.

Målningarnas kondition varierade, men alla var väldigt smutsiga efter att ha varit lagrade under så lång tid.

Före konserveringen fotograferades tavlorna, och det togs också bilder med ultraviolett, fluorescerande ljus samt infrarött ljus. Av bilderna kunde man uttyda att samtliga apostlar var behandlade med någon sorts lack av naturharts samt att apostlamotiven målats direkt på träytan, på fri hand.

– På flera av målningarna syntes det att bakgrunden målats först men som så att konstnären lämnat plats i mitten för aposteln eller profeten, uppger Tannar Ruuben.

Historiens spår

Apostlarna var målade med snäv palett: jordfärger, blyvitt, sinoberrött, bly-tenngult, det vill säga rätt långt med de pigment och de färger som fanns till handa i början av 1700-talet.

Själva konserveringen visade sig vara en utmaning, och speciellt rengöringen av den ingrodda smutsen var besvärlig. Tavlorna hade behandlats tidigare i flera olika omgångar och smuts hade fastnat mellan de olika lagren. Efter flera omgångar putsning, bland annat med olika lösningsmedel, lyckades Metropolia-eleverna ljusa upp apostlarna samt locka fram detaljer som man tidigare inte lagt märke till.

FÖRE OCH EFTER. Moses som han såg ut efter konserveringen. Bild:

I övrigt fick historiens spår sitta kvar. Till exempel lät man bli att täppa till de stora spikhålen som berättar om hur tavlorna tidigare hängt.

– Tavlorna restaureringsmålades just så mycket som behövdes för att ge dem ett enhetligt visuellt uttryck, säger Tannar Ruuben.

Apostlarna var klara i mars och återbördades kort efter det till S:t Sigfrids kyrka. Enligt fastighetschef Timo Yrjönen på församlingarna i Sibbo finns målningarna just nu deponerade i sakristian där de får acklimatisera sig till de nygamla omgivningarna, till den gamla kyrkomiljön där de hängde på 1700-talet.

– Det är meningen att apostlarna ska hängas upp i kyrkan i sommar, men exakt när det blir är oklart. Vi måste kontakta Museiverket och be om råd innan vi börjar borra i de medeltida kyrkväggarna.