Mörskomvägens föräldrar fick nytt hopp

UPPRÖRDA FÖRÄLDRAR. Nya tolkningar av skolskjutsreglerna leder till farliga situationer längs skolvägen och till att barnen far illa, anser föräldrarna. Bild: Stina Jäderholm

Arrangemangen kring skolskjutsarna är ett stridsäppel varje höst. I år är situationen ändå värre än på länge i Borgå.

Främst är det föräldrar till skolbarn som på ett eller annat sätt måste röra sig längs eller över Mörskomvägen för att komma till skolan som ställer upp på den invånardiskussion som ordnas i Kvarnbackens skola på onsdagskvällen.

Skjutsreglerna har tolkats om och små barn tvingas gå upp till en halv kilometer längs den farliga Mörskomvägen för att kunna stiga på skolbussen.

Problemen är mångskiftande.

– Min ettas skoldag slutar klockan 12, berättar en mamma. Bussen avgår klockan 12.19 från hållplatsen som ligger en kilometer från skolan. Det är omöjligt för ett litet barn att packa skolväskan, gå på toaletten, klä på sig och promenera i en kilometer och samtidigt ha koll på vad klockan är och om han hinner till bussen eller inte.

– Men skolskjutskoordineraren anser att barnet ska klara av det.

Utan svar

En del av diskussionen under kvällen handlar om Borgå stads tjänstemäns inställning till klagande invånare. Många av de närvarande föräldrarna hade ringt och skickat e-post till bildningens tjänstemän, utan att få svar.

– Bildningsdirektör Hilding Mattsson var den enda som svarade i telefon, med de andra fick jag ingen kontakt alls, säger en förälder.

Föräldrarna irriterar sig också på en del muntliga svar av skolskjutskoordineraren.

– Det är föräldrarnas skyldighet att uppfostra barnen så de kan röra sig i trafiken, sa hon åt mig. Men det handlar om en sjuåring på en livsfarlig väg. Forskning visar att barn kan röra sig tryggt i trafiken först vid 10-12 års ålder.

– Själv har ni valt var ni bor, sa hon åt mig på tal om Mörskomvägens farlighet.

– En etta tycker att det är roligt att trycka på stoppknappen i bussen sa hon åt oss när vi ansåg att vårt barn är för litet för att åka turbuss till och från skolan längs Lovisavägen.

– En tjänsteman måste svara på e-post som invånarna skickar, i tid.

Alltför sträng tolkning

Markus Hammarström, SDP, representerade som vice ordförande bildningsnämnden vid invånarmötet. Också nämndemedlemmarna Pete Lattu, Gröna, och Sanna Kivineva, Gröna, deltog i diskussionen.

– En tjänsteman måste svara på e-post som invånarna skickar, i tid, säger Hammarström. Och den som är missnöjd med ett beslut, till exempel om skolskjutsarna, måste kunna få en motivering till tjänstemannens beslut.

Bildningsdirektör Jari Kettunen höll också med om att en del av skolskjutskoordinerarens respons till föräldrarna har varit osaklig.

Någon av föräldrarna har gått den långa vägen, det vill säga överklagat skolskjutsbeslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Under kvällen kommer man fram till en snabbare lösning.

I de fall där besluten om skolskjuts har gjorts mot bildningsnämndens avsikt med skolskjutsreglerna, fall där reglerna har tolkats alltför strängt, kan besluten omprövas inom några veckor.

– Samla alla uppgifter, med namn och förklaringar, på ett och samma meddelande och skicka det åtminstone till mig och till skolskjutskoordineraren så ska vi försöka åtgärda problemen, lovar Kettunen.

På lång sikt

Det ser alltså ut som om de grövsta missförhållandena kan avhjälpas relativt snabbt. Men också på lägre sikt måste det bli förändringar, kräver föräldrarna.

– Jag har två yngre barn som ännu inte går i skola, säger en mamma. Jag vägrar att vara med om något liknande fler gånger.

– Och hur är det möjligt att Mörskomvägen klassificeras som mycket farligare för Askolaeleverna än för Borgåeleverna, trots att trafiken är mycket lugnare i Askolaändan?

Vissa av barnen vid Mörskomvägen har en skolväg som räcker nästan lika länge som skoldagen, trots att skolan ligger bara sex eller sju kilometer från hemmet. Det handlar om långa väntetider och om skjutsar som går via många olika adresser.

Jag vägrar att vara med om något liknande fler gånger.

– Om ni vill dra in alla småskolor och placera barnen i stora enheter, fundera då först på att ni får skolskjutsarna att fungera smidigare än i dag, uppmanar en förälder.

Flera gånger under kvällen får Hammarström försäkra att de nya arrangemangen inte beror på att staden har några speciella sparkrav just på skolskjutsarna.

– Men allt blir säkert bättre när vår nya logistiker tillträder för att ordna upp logistiken i hela staden.