Mörskoms historia visas i bilder

SURBRÖD. En gumma bakar surbröd i köket på Nygård, bakom sig har hon ett porträtt av Rysslands sista tsar Nikolaj II – som hänger på sned. Bild:

Mörskombon Pentti Urhonen har samlat över hundra fotografier för en utställning i kommunens bibliotek. Mörskom under de senaste hundra åren utgör den röda tråden i bilderna.

Hundra år av arbete och liv i Mörskom. Så lyder namnet på Pentti Urhonens fotoutställning som öppnade i Mörskom bibliotek den första februari. Urhonen har samlat över hundra gamla fotografier från tiden som Finland varit självständigt, det vill säga över en period på hundra år.

Mörskombornas dagliga förehavanden står i fokus och i bilderna får man träffa dem mitt uppe i vardagssysslorna samt på fritiden. I fotografierna får man bekanta sig med hur arbetet tidigare såg ut: man arbetar på åkrar, i ladugårdar, i stenhuggeri, i skog och mark eller i andelsbodar. Allt är inte bara arbete utan det drar också ihop sig till fest, sommarjippo och idrottstävling i fotografierna.

Bilderna har Urhonen samlat på sig under årens lopp. En del är ur hans egna samlingar, andra har han fått.

– Jag brukar fråga folk jag träffar om det har några gamla fotografier att avvara, och det har blivit en ansenlig mängd bilder. Några arkiv har jag inte rotat i.

Den aktuella fotoutställningen är del ett av två bildbaserade expon om Mörskom. Pentti Urhonen har planer på ytterligare en utställning där det handlar om bortglömda landskap och förändrade vyer. Egentligen var det vyerna som var upptakten till fotoutställningen på stort.

– Jag samlade bilder för en utställning om förändrade Mörskomlandskap men hittade så mycket fotografier som visade kommunborna i arbete och fritid att jag tyckte det var värt att skapa två separata utställningar.

Starten går alltså med Hundra år av arbete och liv i Mörskom, och i samband med vernissagen är folk välkomna att bekanta sig med utställningsbilderna också i stort format – de projiceras nämligen på storduk. Samtidigt hälsar arrangören Mörskom bibliotek att allmänheten gärna får dela med sig av egna minnen i anslutning till händelser och motiv som avbildats i de gamla fotografierna.

Hundra år av arbete och liv i Mörskom, Mörskom bibliotek, onsdagen den 1 februari klockan 18.