Monbyelever i tillfälliga utrymmen

De äldre eleverna vid den finska lågstadieskolan i Monby i Askola går nu i skola i yrkesinstitutets utrymmen.

Eleverna i klasserna fyra till sex i Monninkylän koulu i Askola började i dag onsdag sin hösttermin i tillfälliga klasser i Amistos utrymmen.

Skolan i Monby fick omfattande skador i början av juli när byggnaden brann. Det visade sig senare att branden var anlagd.

Klasserna ett till tre vid Monninkylän koulu kan också i fortsättningen få sin undervisning i den delvis förstörda skolan.

Man räknar med att reparationsarbetena pågår åtminstone hela det här läsåret.

Skolan i Monby har ungefär 180 elever.

Mer läsning