Möjligt med minnestavlor i Krigarbyn?

Bild: Arkivbild

Invid sportplanen i Borgå uppfördes på 1940-talet ett antal småhus för att upplåtas åt krigsveteraner och deras familjer.

Området fick namnet Krigarbyn. I skolan hade vi kamrater som bodde i Krigarbyn. Jag minns ungdomar från familjerna Rosenlöf, Pihl och Lökfors. Om framför allt bodde alla Borgåpojkars idol, tävlingscyklisten Albin Andersson, i Krigarbyn.

Sannolikt bor ingen av veteranerna längre i Krigarbyn, men möjligen lever där barn, barnbarn, barnbarnsbarn eller barnbarnsbarnbarn. I en del hus bor förmodligen helt utomstående. Kanske några inte ens känner till husens tillkomsthistoria.

Jag hoppas man nu kunde hedra minnet på de veteraner som för oss alla kom att offra sin hälsa och bli den som själv jämte sin familj som första fick flytta in i husen till exempel så att det på varje hus skulle finnas en minnestavla försedd med texten: "Krigsveteranen NN och hans familj flyttade in i det nya huset (datum). "

Kan vi se sådana minnestavlor veterandagen 2022?

Leo R. Hertzberg vicehäradshövding, Helsingfors