Mögelundersökningarna klarnar om en månad

MÖGELHUS. Nu analyseras resultaten från sportlovets undersökningar. Bild: Kristoffer Åberg

Det dröjer några veckor innan man vet hur Söderkulla skola mår. Därefter gäller det att hitta en lösning.

Efter många år med problem med inomhusluften och reparationer i många repriser lät kommunen undersöka Söderkulla skola under sportlovet. Undersökningarnas resultat genomgår just nu en analys som enligt fastighetsansvariga Ville-Veikko Lallukka borde bli klar i april. Meningen är då att ha ett informationsmöte där man publicerar alla resultat och avslöjar vilka planer man har för fortsättningen.

– Men naturligtvis agerar vi snabbare om vi hittar något som är farligt, säger Lallukka.

Skolgången klarnar senare

Hur framtiden för undervisningen på skolan ser ut klarnar när man har resultaten från analysen. Om det visar sig att mindre reparationer räcker för att kunna fortsätta som normalt så siktar man på att genomföra dem under sommaren så att skolarbetet fortsätter på hösten. Om det däremot krävs större ingrepp så måste man hitta någon tillfällig lösning.

– Då måste skolarbetet fortsätta på annat ställe, åtminstone delvis. Platsen är inte klar ännu.

Ett alternativ är att låta bygga en ny "paviljong" på samma område, alltså en struktur av samma typ som redan finns där. Det innebär ändå en stor investering och en byggnad som tar omkring ett halvt år att uppföra.

Personligen hoppas och tror jag att små reparationer räcker.

– Men inget är fastslaget, och det är något som de högsta cheferna måste bestämma. Personligen hoppas och tror jag att små reparationer räcker.

Rök väckte reaktioner

Lallukka påpekar också att de finska eleverna ska flytta redan inom tre eller fyra år, medan de svenska eleverna gör samma sak inom sju eller åtta år. Det betyder att det inte finns någon skola alls där inom en överskådlig framtid.

– Därför är det ingen bra lösning att bygga helt nya byggnader där, särskilt eftersom servicenätverksplanen säger att det inte är möjligt.

Själva undersökningarna under sportlovet ledde också till reaktioner när man använde sig av rök för att se hur tät byggnaden är. Röken som bolmade ur byggnaden fick en del förbipasserande att tro att de bevittnade en eldsvåda.

– Vi försökte informera föräldrarna via Wilma. Men alla har inte tillgång till det, så det kan ha uppstått några missförstånd.