Mod krävs för att flytta sommarlov

Slutspurten i skolorna börjar nu. Om ett par veckor ljuder "Den blomstertid nu kommer" och stora och små skolbarn får ett välbehövligt sommarlov på tio veckor.

Som så ofta förr vid den här tiden har diskussionen om sommarlovet aktualiserats. Ska sommarlovet flyttas fram med ett par veckor eller inte? Förenklat kan man säga att näringslivet vill flytta fram sommarlovet, medan skolfolket säger nej.

Det verkar vara en evighetsfråga, som har tagit fart delvis tack vare den värmebölja som sveper över vårt land just nu. Den ovanligt tidiga värmen har blivit ett av argumenten för att inte flytta fram sommarlovet.

Men oftare brukar man höra att sommaren är som skönast och bäst i augusti, när skolornas hösttermin startar, och att sommarlovet därför gott kan skjutas fram med ett par veckor.

Södra Finlands rektorsförening valde en annan tidpunkt för att få i gång en diskussion, och startade ett medborgarinitiativ i november i fjol om att förskjuta sommarlovet. Knappt 11 700 har skrivit under initiativet, och det är inte sannolikt att man kommer att få de 50 000 namn som behövs för att riksdagen ska ta det till behandling. Tid för att samla in namn har man till den 22 maj.

Rektorernas initiativ tar fasta på vädret och bättre möjligheter till avkoppling och återhämtning, men även att sommarlovet i Finland, om det senareläggs, i högre grad sammanfaller med sommarlovet i de övriga nordiska länderna och det övriga Europa. Till exempel i Sverige inleds sommarlovet en vecka före midsommar, och höstterminen börjar kring den 20 augusti.

Att initiativet har samlat endast 11 700 namn beskriver de delade åsikter som råder om det vettiga i att skjuta fram sommarlovet.

Rektorsföreningen anser att en lagförändring skulle leda till bättre resultat i skolarbetet och ett större välbefinnande i våra skolor, medan andra menar att vårterminen redan nu är lång och att skoltröttheten slår till i maj. Det finska lärarförbundet OAJ ser i alla fall inte att ett försök med att fram sommarlovet är en omöjlig tanke, och anser att man på prov skulle kunna flytta fram sommarlovet. Men då för minst några år.

Ytterligare argument för att flytta fram sommarlovet kommer den färska utredningen om konsekvenserna för turismen med. Utredningen har gjorts av exportorganisationen WSP, på uppdrag av Arbets- och näringsministeriet, och visar att intäkterna skulle öka med 2,5 procent på årsnivå eller 219 miljoner euro. Näringsminister Mika Lintilä (C) säger att frågan kommer upp till behandling i höstens budgetförhandlingar eller senast vid nästa regeringsförhandlingar.

Vädret kan knappast vara det som avgör om sommarlovet ska flyttas eller inte, men just nu verkar den svåraste knuten vara vilka kriterier som ska motivera en förskjutning. Näringslivets behov eller pedagogiken och elevernas välbefinnande?

Nu är det ju inte tal om att förkorta sommarlovet, endast att skjuta fram det. Det är klokt att göra en utredning om tidpunkten där man väger in olika aspekter, men dessutom behövs det vilja och mod till förändringar.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland