Mobilen – människans bästa vän?

Hör du till dem som håller på med din telefon under viktiga möten, på toaletten och i sängen innan du somnar? Du är inte ensam. Listan över situationer där mobiltelefonen har tagit makten över våra liv kan bli nästan hur lång som helst. Det märkliga är att vi tycks gilla läget.

Häromdagen satt jag på lunchrestaurangen. Ensam som jag var vid mitt bord passade jag på att kolla Facebook på telefonen, när en äldre dam slog sig ner mittemot. Även hon ensam och ganska snabbt slog det mig att jag borde lägga undan telefonen och byta några ord med henne. Det blev ett kort men trevligt samtal, ett möte mitt i allt det digitala som omger oss människor i dag.

När ekonomisten Juha Itkonen på Finlands Bank i en tweet och med glimten i ögat skrev att han har en teori om varför nativiteten minskar, slog han an på ett aktuellt fenomen och kanske har han en poäng i det han säger. "Det är svårt att titta en annan människa djupt i ögonen om man samtidigt petar på sin telefon."

Tweeten skrevs efter att Itkonen lagt märke till att de dalande kurvorna för nativiteten följde samma trend som kurvorna för samlagsfrekvensen bland personer i fertil ålder samtidigt som användningen av smarttelefoner ökar. Tre fjärdedelar av finländarna använder smarttelefon.

Enligt forskare Anna Rotkirch (HS 9.11.18) går det inte att dra slutsatsen om ett samband mellan ökad smarttelefonanvändning och minskad nativitet. I bakgrunden finns en rad företeelser som påverkar vårt beteende. Överraskande lite forskning finns om ett eventuellt samband mellan sex, parförhållanden och smarttelefoner och läsplattor, men det som man vet är att koncentrationsförmågan och sömnen kan bli sämre. Och vem orkar koncentrera sig på sex när man är trött och ofokuserad?

I flera skolor har man infört förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionerna, och nu börjar också eleverna själva inse att de är de själva som drabbas som följd av ett för slappt mobiltelefonbruk. I Sibbo har frågan om mobiltelefoner borde förbjudas under lektionstid diskuterats i ungdomsfullmäktige.

Överraskande lite forskning finns om ett eventuellt samband mellan sex, parförhållanden och smarttelefoner och läsplattor, men det som man vet är att koncentrationsförmågan och sömnen kan bli sämre.

Ungdomar och vuxna har möjlighet att påverka sitt eget beteende, även om tillgången till telefonen ibland kan beskrivas som ett närapå sjukligt beroende. Men helt oskyddade är de allra yngsta, och flera internationella studier varnar för att föräldrarnas skärmtid riskerar att påverka barnens utveckling. Oftast pratar man om barnens skärmtid som en riskfaktor, men hurdana förebilder är föräldrarna i det avseendet?

I en amerikansk undersökning av barn mellan 7 och 24 månader studerade man hur barn reagerar när föräldern är fysiskt närvarande, men koncentrerar sig på sin telefon i stället för på barnet. Det visade sig att barnen blev mer oroliga när föräldern höll på med mobilen, och barnen hade också svårare att lugna ner sig.

Det finns gott om exempel på hur vi håller på att kapas av teknologin utan att vi själva ens märker det. Å andra sidan upplevs nya fenomen ofta som skrämmande och en del experter varnar för den onödigt alarmistiska tonen i debatten kring föräldrars och småbarns skärmanvändning.

Hur vårt skärmberoende kommer att påverka oss på sikt kommer säkert forskarna att bita sig fast i. Men redan nu är det viktigt att diskutera skärmtid. Lösningen är inte att sluta använda mobiltelefoner utan att använda dem medvetet och med förnuft.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning