Möbelaffärer flyr Kungsporten

KONSTIGT KONCEPT. Kungsportens "bakgård" är inte en särskilt bra affärsplats, anses det. Vepsäläinen vill bort. Bild: Kristoffer Åberg

I slutet av maj stänger möbelaffären Metropoli sina dörrar och vid utgången av september är det Vepsäläinens tur. Båda finns på Kungsportens så kallade bakgård, dit kunder fortfarande har svårt att hitta.

– Jag jobbar normalt som butikschef i huvudstadsregionen och har bara kommit till Borgå för att avsluta verksamheten, förklarar Jari Lahti vid Metropoli.

Borgåaffären har verkat i ett par år.

Lahti säger att kommersen i Kungsporten inte varit livlig precis.

– Fler Borgåbor handlar i våra huvudstadsaffärer är här.

Både Metropoli och Vepsäläinen har sina affärslokaler vid Ryttmästargatan, men på baksidan.

– Det är ganska besvärligt eftersom många fortfarande inte vet hur man ska ta sig hit och var man ska parkera. Hela området är nog ganska konstigt planerat.

Metropoli lämnar nu staden helt, man letar inte ens efter en ny lokal.

– Vi har öppet ännu i maj och slumpar bort varor, sista veckan i månaden måste vi kanske hålla stängt eftersom själva flytten då pågår.

Stannar kanske i Borgå

Vepsäläinen packar alltså ihop i slutet av september, men man försöker hitta en annan affärslokal i Borgå. Enligt försäljningschef Mikko Vuorela är hyresnivån i den nuvarande fastigheten för hög med tanke på platsens attraktionskraft.

– Då Kungsporten byggdes och marknadsfördes var planerna för området stora. Det talades om exempelvis stormarknader och hyresnivån anpassades till dessa planer. Men det blev ju någonting helt annat.

Det nuvarande hyreskontraktet går ut i slutet av september och Vuorela konstaterar att man inte lyckats justera hyran enligt önskemål.

– Så vi drar våra slutsatser och flyttar. Vart det bär av är tillsvidare oklart, några alternativ undersöks för tillfället.

Han säger att Vepsäläinen gärna stannar kvar i Borgå om en lämplig lokal hittas på annan plats.

– Borgå är en viktig stad för oss eftersom vi inte har så många affärer öster om huvudstadsregionen. I Kouvola finns en men dit är det ju ganska långt.

Förhandlingar pågår

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz kan inte ta ställning till hyresnivån på området, fastighetsägarna är många och hyrorna varierar.

Några stora utvecklingsplaner kan staden inte heller presentera för tillfället.

– Utvecklingen är långsam. Visst förhandlar vi med olika aktörer om tomma tomter men att få någon att nappa kräver tid.

Fortfarande är det möjligt att bygga en 2 000 kvadratmeters matbutik i Kungsporten men konceptet har inte hittills intresserat någon.

Utvecklingschef Antero Antila håller i förhandlingstrådarna. Han säger att diskussioner kring de tre tomma tomter som finns på det centrala handelsområdet pågått hela tiden.

– Ibland har det förstås varit tystare.

Just nu pågår förhandlingar också men Antila vill inte avslöja vad det handlar om.

– Vi har kommit överens om att informera först då allting är klart.

Många skeden

Han påpekar att då de tomma tomterna bebyggts ser hela Kungsporten annorlunda ut. Också den så kallade bakgården får ett lyft. När han talar om tre tomter så avser han inte den plats där stormarknader planerades.

– Detta område saknar plan, här finns inga tomter.

Kungsporten blev aldrig det man ursprungligen planerade, med en stor koncentration av exempelvis outlet – butiker och kaféer. I stället blev området en ganska trist handelsplats för varor som kräver mycket rum.

Antero Antila påminner om att man allra först också tänkte sig en stor parkeringsplats i mitten, affärerna, som skulle byggas intill gatorna, skulle inte ha egna parkeringsområden.

– Men då köpmännen kom krävde de egna parkeringsplatser och staden justerade planen i rask takt.

Vad outlet – affärerna beträffar var Borgå före sin tid.

– Nu uppstår den här sortens områden på olika håll.

Vad som styrt utvecklingen i Kungsporten mest är lagstiftningen, som satte stopp för exempelvis stormarknaderna.

Nu har lagen igen luckrats upp men att drömma om den här sortens affärer just på detta område är enligt utvecklingschefen tyvärr önsketänkande.

– Att spå framtiden är alltid omöjligt, att vara efterklok är betydligt enklare. I dag vet vi inte heller hur handeln utvecklas i framtiden och hur stor till exempel näthandeln blir. Sådana här frågor inverkar stort.

Mycket är positivt

Stefan Berlin har lång erfarenhet av Kungsporten, där han nu jobbar som butikschef för Power. Han är nöjd med området.

– Vår affärsplats är hyfsat bra. En butik som vår får inte rum i centrum, vi behöver parkeringsplatser och stora lokaler. För exempelvis bilbutiker är Kungsporten också ett ypperligt ställe.

Han hoppas på ännu mera kommers och högst på listan är en matbutik, som säkert skulle locka kunder.

– De som har svårt att klara sig här kör kanske inte med rätt koncept. Jag kan ändå inte ta ställning till hur andra har det.

Mer läsning