Missnöje och oro över Nickby centralidrottsplans skick

Smutsiga löpbanor, trasiga läktare, murkna madrasser och förfallen utrustning. Centralidrottsplan i Nickby har sett sina bästa dagar – men när ska det bli bättre, undrar man hos Sibbo-Vargarnas friidrottssektion?

Efter friidrottssäsongen skickade IF Sibbo-Vargarna ett brev till Sibbo fritidssektion beträffande Nickby centralidrottsplans kondition. Friidrottssäsongen stördes av att den traditionella idrottsanläggningen helt enkelt inte längre håller måttet för en modern idrottsplan.

– Löpbanorna har varit fulla med löv, frön och kvistar en stor del av året. När de lämnats att ligga länge på banorna har det bildats ett mörkt smuts-mossalager som är både halt, ojämnt och fult.

– Aluminiumkanterna längs innersta banan har inte hållits i skick trots att de är helt obligatoriska för att det ska kunna göras officiella resultat på planen. Detta trots att SV inför tävlingarna bett om att de ska monteras på plats.

– Sand sprids ut från längdhoppsgroparna på ansatsbanan, löpbanorna och konstgräset. Den borde spolas bort med jämna mellanrum. Sandnivån borde också kollas så att det inte bildas en grop i mitten.

Så löd några punkter som Sibbo-Vargarnas föreningsledning räknade upp i sitt brev åt fritidssektionen. Fritidssektionen och idrottsplansmästare har kommit fram till att det krävs en noggrannare kartläggning för att reda ut den återstående användningstiden av den föråldrade planen.

– Vi förstår Sibbo-Vargarnas oro. Planens användningstid är i stort sett slut. Det första steget är att göra en omfattande kartläggning, säger Piritta Forsell, servicechef för idrottstjänster.

Kartläggningen lär äga rum under våren och då bestäms vad som man kan göra åt problemen som stör användningen av idrottsplanen; föreningarna, skolorna och övriga Sibbobor använder planen dagligen under vår-, sommar- och höstmånaderna.

– När exakt en större renovering äger rum kan jag inte säga. Det är upp till beslutsfattarna, säger Forsell.

"Säkerhetsfråga"

Både föreningar och kommunen är ense om att idrottsplanen skulle behöva en större renovering. Men samtidigt har man förståelse att resurser för någon splitterny stadion inte finns.

Sibbo-Vargarnas friidrottssektions ordförande Lena Granqvist efterlyser samarbete och hoppas på större resurser i anläggningens underhåll.

– Jag hoppas på kontinuerligt underhåll av planen. Det har varit bristfälligt. Planskötarresurserna måste vara i skick, säger Granqvist.

Om planen vansköts kan följderna vara dystra.

– Då måste vi fundera om vi alls kan ordna större friidrottstävlingar. Och om planen inte är i skick så är det ju en säkerhetsfråga också. Det är många juniorer och barn som använder planen.

Mer läsning