Missnöje får många att lämna Lovisa

OROLIGT. Många anser att man borde ta itu med orsakerna till de senaste årens turbulens inom bildningssektorn i Lovisa. Bild: Leif Weckström

Orsaker: bristen på vision och ledarskap inom bildningssektorn, och oförmågan att ta itu med problemen.

Efter beskedet att Jouni Piippo lämnar rektorsjobbet i Lovisa för att bli bildningsdirektör i Lappträsk har oron över turbulensen inom bildningsväsendet ökat. Under en period av fem till sex år har många personer i nyckelställning bytt jobb och kommun. Enligt vad Östnyland fått veta är orsaken missnöje med ledarskapet inom bildningssektorn.

Jouni Piippo själv uttalar sig försiktigt och hänvisar till "vissa händelser när folk har uttalat sig" och att han inte vill "ta risker."

Missnöjet har pyrt under flera år, inte enbart bland de anställda. Även beslutsfattare vill se en förändring. I synnerhet nu när hela skolnätet står inför genomgripande förändringar efterlyser anställda och förtroendevalda ett vassare ledarskap inom bildningsväsendet.

Få vill ändå uttala sig offentligt med motiveringen att det är känsligt att föra fram kritik. ÖN har ändå talat med flera personer som bekräftar samma sak – klimatet inom bildningssektorn i Lovisa är inte bra och har inte varit det på länge. Man är beredd att uttala sig, om än anonymt, till pressen för att det kanske kan ge beslutsfattare redskap att ta itu med problemen.

Visioner saknas

"Det saknas visioner om vilken framgångsfaktor bildningen skulle kunna vara i framtidens Lovisa". Utan visioner kan inte rektorerna utveckla pedagogiken i sin skola."

Läget är allvarligt, framhålls det och det som lyfts fram i många kommentarer är svårigheterna att kommunicera med bildningsdirektören och utbildningschefen, avsaknaden av ett konkret stöd i arbetet, beslut som ändras godtyckligt, avsaknaden av en teamanda som behövs för att leda och utveckla undervisningen, att fokus ligger på fel saker och att de riktiga problemen nonchaleras.

Diskussioner om problemen har förts med stadsdirektör Olavi Kaleva och ledande förtroendevalda med löfte om att man ska ingripa. Men många upplever att ingen märkbar förändring till det bättre har skett, utan att situationen snarare har förvärrats.

"Flera har slutat på grund av ledarskapsproblemen. Det är tråkigt om staden får dåligt rykte och det blir svårt att rekrytera behörig personal."

"Jag känner stor oro. Någon borde ställa frågan varför så många lämnar Lovisa. Och göra någonting åt det."

"Det finns en rädsla för att ta itu problemen, men det skulle vara bra om man nu skulle kunna jobba för en lösning."

Förändring nödvändig

Jouni Piippos företrädare Joan Hafrén säger att det är ledsamt att Piippo slutar men förstår hans frustration. Hafrén gick i pension för ett par år sedan efter cirka tio år som rektor för svenska högstadiet. Svårigheterna att jobba i Lovisa diskuterades i rektorskollegiet under hennes tid. Hon förstår utmaningarna som bildningsväsendet har, men efterlyser ett skarpare grepp kring ledarskapet.

– Det skulle behöva ske en förändring för det finns problem, till exempel med kommunikationen. Du kommer inte vidare i ditt jobb.

Stadsdirektör Olavi Kaleva svarar på kritiken via mejl att han inte vill spekulera i offentligheten om orsakerna till varför så många rektorer valt att lämna Lovisa, eller om det finns problem.

– Men tyvärr, beklaglig situation. Olika utredningar och förfrågningar har gjorts bland rektorerna, skolföreståndarna och den övriga bildningspersonalen, där man försökt utreda eventuella problem och situationen inom bildningssidan. Utifrån resultaten och övriga utredningar är det arbetsgivarens representanter som använder de verktyg och den vägledning som anses nödvändiga.

Bildningsdirektör Thomas Grönholm kommenterar kritiken med att bildningsväsendet har varit föremål för omvälvande förändringar sedan sammanslagningen för sex år sedan av fyra kommuner.

– Jag skriver inte under påståendet att bristfälligt ledarskap skapar är orsaken till att många lämnat Lovisa. Det är lätt att kritisera, och säkert finns det mycket som kunde ha gjorts annorlunda eller bättre. Var och en kan fundera över vad man själv kunnat göra annorlunda.

Mer läsning