Mirja Suhonen till stadsstyrelsen

INFÖR FÖRSTA MAJ. Mirja Suhonen arrangerade tillsammans med Satu Leinonen arbetarnas första maj i stadsparken i våras. Suhonen till vänster på bilden.Bild: Kristoffer Åberg

Millariikka Rytkönen ersätts av Mirja Suhonen i stadsstyrelsen i Borgå .

Socialdemokraternas kommunorganisation i Borgå har utsett sin ordförande Mirja Suhonen till ny medlem i stadsstyrelsen, efter Millariikka Rytkönen som avsade sig alla kommunala uppdrag när hon valdes till ordförande för vårdfacket Tehy.

Officiellt är det stadsfullmäktige som vid sitt möte på onsdag utser Suhonen till ny ledamot i styrelsen, på förslag av den socialdemokratiska gruppen.

Suhonen är socialdemokraternas första suppleant i fullmäktige.

Suhonen omvaldes på höstmötet på söndagen till ordförande för kommunorganisationen också för följande tvåårsperiod. Hon är den första kvinnliga ordföranden någonsin.

Mirja Suhonen är ordförande sedan länge också för Hammars - Gammelbacka arbetarförening, samma förening som också Rytkönen tillhör.