Minst tomma affärslokaler i Borgå

STORA OCH SMÅ. Martti Wilhelms säger att Allin-vitalitetsuträkningarna på ett behändigt sätt kan beskriva utvecklingen i städers centrum. I materialet ingår större städer som Esbo, Åbo och Tammerfors, men även mindre som Borgå, S:t Michel, Karleby och Hyvinge. Bild: Kristoffer Åberg

Du läste rätt, bland de närmare trettio städer där företaget Salokorpi gjort en Allin-vitalitetskalkyl är antalet tomma affärslokaler verkligen minst i Borgå centrum.

Martti Wilhelms från Salokorpi var en av gästtalarna på föreningen Levande Stadskärnors vårseminarium som ordnades på Konstfabriken i Borgå. Wilhelms inledde med att berätta om vilka som är det viktigaste faktorerna då gemene man bedömer ett centrumområdes attraktionskraft.

– Andelen företag som håller öppet på lördagarna är något folk lägger märke till liksom antalet tomma affärslokaler. I de knappt trettio städer där vi räknat ut ett vitalitetsindex står i medeltal var tionde affärslokal tom. Särskilt om de tomma lokalerna koncentrerats till ett och samma ställe ger det inte en särskilt trivsam bild.

Överlag har utvecklingen ändå gått i en försiktigt positiv riktning: Wilhelms säger att då man jämför siffrorna mellan 2016 och 2017 minskade det totala antalet lediga fastigheter i de undersökta städerna med en procentenhet.

– Det här är intressant när man säger att näthandeln slår ut alla mindre butiker. Säkert stämmer det delvis, men verkligheten är inte fullt så entydig.

Väl förspänt i Borgå

En uppdatering av siffrorna för alla städer görs i maj men för Borgås del kan Wilhelms ändå redan nu presentera färska siffror och de är synnerligen positiva. Trots att Borgå centrum just nu har sex stycken fler tomma lokaler än i juni i fjol håller staden ändå täten bland centrumen i de övriga städerna.

– Endast 5,8 procent av affärslokalerna i centrum av Borgå står tomma, säger Wilhelms.

Han vill ändå påminna om att bristen på tomma affärslokaler också kan vara en negativ sak.

– Om utbudet av affärslokaler är alltför litet kan det leda till att företagen inte hittar lämpliga lokaler för att utveckla sin verksamhet.

När det gäller andelen företag som håller öppet på lördagar ser också situationen bra ut i Borgå: 62 procent av företagen har lördagsöppet medan andelen i medeltal ligger vid 50 procent.

– Borgå har nytta av närheten till huvudstadsregionen och den pittoreska gamla stadsdelen lockar besökare. Förutom den gamla stadsdelen i Raumo är Gamla stan i Borgå den enda i Finland som är verkligt livskraftig när vi talar om handel. Tvåspråkigheten verkar också vara en styrka, förutom i Borgå har också Jakobstad ett stort antal butiker som är öppna på lördagarna. Jag kan inte annat än gratulera Borgå för de här siffrorna.