Minskad gräsklippning för pollinerarnas skull

NATUR. Sibbo kommun ändrar på gräsklippningen i parkerna för att främja naturens mångfald. Bild: Sibbo kommun

Sibbo kommun skapar livsmiljöer för pollinerare genom att minska gräsklippningen på utvalda parkområden

Sibbo kommun ändrar på gräsklippningen i parkerna för att främja naturens mångfald. Kommunen meddelar om saken i ett pressmeddelande där man också noterar att man minskar på gräsklippningen på utvalda områden för att skapa ängar och livsmiljöer för hotade arter, såsom olika pollinerare. Gräset klipps fortsättningsvis som normalt i centrala och populära parker.

Gräsklippningen minskas till exempel på solexponerade områden som bildar livsmiljöer för många hotade fjärilsarter. På solexponerade områden slås gräset i framtiden först efter blomningen. Det ska öka på växtarternas mångfald.

Vid behov klipper kommunen passager genom ängsområdena så att man kan korsa ängarna utan att behöva oroa sig för fästingar. För att det ska vara tryggt att röra sig klipps gräset alltid längs rutter som korsar grönområden.

På vissa ställen lämnas gräset oklippt under stora parkträd för att minska att rötter skadas och jorden packas samman. Murkna träd lämnas kvar på lämpliga ställen för att skapa livsmiljöer för till exempel förmultningsorganismer och insekter.

Förutom att främja biologisk mångfald leder den minskade klippningen också till mindre koldioxidutsläpp, vilket motverkar växthuseffekten och klimatuppvärmningen.

Mer läsning