Minnet i civilisationens tjänst?

Minnet är en fascinerande egenskap. Vi människor har en förmåga att komma ihåg en massa, både länge och på stor detaljnivå. Det är fascinerande och ingen vet riktigt exakt hur vårt minne fungerar.

Jag, liksom så många andra, har demenssjukdom i närkretsen. Det har fått mig att inse hur viktigt vårt minne är för att vi ska kunna fungera någorlunda normalt. Jag, liksom så många andra, har tidvis...