Minnespolikliniken på ny adress

Polikliniken för alla Borgåbor som lider av demenssjukdom eller som misstänker att de gör det flyttas från Brandbacken till hälsovårdscentralen.

På luciadagen, den 13.12. flyttar Borgå stads minnespoliklinik till Näse hälsovårdscentral, från Brandbackens servicecenter. Den nya adressen är Askolins väg 1 C, 3:e våningen.

– Minnespolikliniken kan man kontakta om man är orolig för problem med minnet, säger servicechef Kirsi Oksanen. Tid kan beställas per telefon och man behöver ingen remiss av läkare.

Specialister inom geriatri och neurologi tar emot patienter vid polikliniken. Tidsbeställningen är öppen från klockan 8 till 9 från måndag till torsdag på numret 0400 946 445 eller 040 358 7434.

Samtidigt flyttar också västra hemvårdsområdets personal från Näse till Brandbackens servicecenter. I fortsättningen arbetar hemvårdens hela personal i samma byggnad.

– Flytten påverkar inte på något sätt den service som hemvårdens klienter får, allt fungerar som tidigare, säger servicechef Ansa Lindqvist-Bergheim. För hemvårdens anställda och för möjligheterna att utveckla verksamheten är det ändå till stor nytta att alla anställda nu äntligen arbetar under samma tak. ÖN

Mer läsning