Minneslotsen öppnade

MINNESLOTSEN. Teija Mikkilä är verksamhetsledare vid Helsingfors Alzheimerförening. Henrietta Janhonen har hand om verksamheten i Borgå och i Sibbo. Bild: Kristoffer Åberg

Fullt hus var det i Borgå på onsdagen när Minneslotsen öppnade på Brunnsgatan 13.

Stöd, information och verksamhet för demenssjuka och för deras närstående erbjuder stödcentret Minneslotsen som nu har öppnat sin central i Borgå. Minneslotsen ska också fungera som ett språkrör för alla demenssjuka som kan ha svårt att få sin egen röst hörd.

Det är många som gläder sig över den nya verksamhetspunkten och som besökte centralen på invigningsdagen.

Minneslotsen satsar på många programpunkter. Stödgrupper för både demenssjuka och deras närstående, stödgrupp för demenssjuka i arbetsför ålder, minneskafé, gemensam lunch och gymnastikgrupp ordnas måndag till onsdag i Borgå och på torsdag blir det träffar och stödgrupper i Sibbo.

Henrietta Janhonen är minneshandledare och sköter verksamheten i Sibbo och i Borgå.

Det är Alzheimer Centralförbundets medlemsföreningar som upprätthåller de landskapsvisa expert- och stödcentralerna. Social- och hälsovårdsministeriet stöder det landsomfattande nätverket och verksamheten med intäkter från Veikkaus.