Ministrar på besök: "Tågen österut måste gå via Borgå och Lovisa"

MÖTTES I BORGÅ. SFP:s ministrar Anna-Maja Henriksson och Thomas Blomqvist anser att den nya tågförbindelsen från Helsingfors österut som nämns i regeringsprogrammet borde gå längs kusten via Borgå-Lovisa-Kotka österut. Bild: Svenska Folkpartiet

Östra kustbanan och goda förbindelser till huvudstadsregionen stod på agendan då flera ministrar besökte Östnyland i början av veckan. – Nyland är ett heterogent område med olika verkligheter, det påminns vi om då vi är på besök här i öst, säger minister Thomas Blomqvist (SFP).

Både Lovisa och Borgå har goda möjligheter att utvecklas med tanke på sitt läge, påpekade utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari (SDP) då han besökte regionen på måndagen.– Geografiskt...