Ministeriet: Antalet coronafall ökar men är under kontroll – situationen kan förändras snabbt

Antalet bekräftade fall av coronasmitta fortsätter att öka i Finland, men än så länge är situationen under kontroll. Bild: Arkiv/

Finland hör till de länder som har det lägsta antalet smittade i hela Europa just nu, men risken för en andra våg av epidemin gör att situationen snabbt kan förändras. Det framgick av myndigheternas coronaöversikt på torsdagen.

Antalet bekräftade fall av coronasmitta fortsätter att öka i Finland, men än så länge är situationen under kontroll, bedyrade de experter som deltog i Social- och hälsovårdsministeriets presskonferens på torsdagen.

– Vi kan tills vidare inte påstå att epidemin skulle ha nått ett skede där den accelererar i Finland, säger strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki på Social- och hälsovårdministeriet.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd uppdagades i genomsnitt 5 fall av coronaviruset per dag i juni. I juli var antalet fall cirka 10 per dag och i augusti har vi i genomsnitt 20 fall per dag.

Under den senaste uppföljningsveckan anmäldes 131 nya fall av covid-19 till registret över smittsamma sjukdomar. Under föregående vecka anmäldes 168 nya fall. Det innebär att Finland har 5,4 smittade per 100 000 invånare, uppger Social- och hälsovårdsministeriet.

– Det är framför allt huvudstadsregionen och Egentliga Finland som drabbas av epidemin just nu. Det ökade antalet registrerade fall hänger också ihop med den intensifierade testningen som har tredubblats de senaste veckorna, säger överläkare Taneli Puumalainen på Institutet för hälsa och välfärd.

Den 19 augusti vårdades sammanlagt 8 patienter på sjukhus, och av dessa fick ingen intensivvård. Antalet patienter som fått sjukhusvård har varit litet från början av juli.

Utökad testning i Helsingfors

De senaste 14 dagarna har över 32 procent av de nya fallen av coronasmitta registrerats i huvudstadsregionen. I reda siffror innebär det i genomsnitt sex nya fall per dag. Av landets coronasmittade patienter finns nu över 2 800 personer i Helsingfors.

– Vi är beredda på att sjukdomen kan sprida sig ytterligare och har en god kapacitet att hantera situationen, säger sektorchef Juha Jolkkonen på Helsingfors stad.

Jolkkonen lovar att man snart ska kunna testa sig på flera nya ställen på olika håll i staden. Helsingfors stad ska bland annat påbörja testning i Västra hamnen där det anländer upp till 15 000 passagerare per dag.

– Vi ska också effektivera smittspårningen och kommer inom kort att rekrytera 50 personer som ska hjälpa oss i det arbetet, säger Jolkkonen.

Han sticker inte under stol med att den effektiverade testningen och smittspårningen har konsekvenser för kapaciteten inom sjukvården.

– Det finns begränsat med resurser och expertis. Vi måste pruta på annan sjukvård som inte är lika brådskande, säger Jolkkonen.

Unga arbetsföra smittas nu

Reproduktionstalet för coronaviruset i Finland är just nu 1,3–1,5. Reproduktionstalet anger hur många personer varje smittad person i sin tur smittar. Enligt Liisa-Maria Voipio-Pulkki är det i synnerhet unga arbetsföra personer som drabbas av coronasmitta just nu. Totalt har 7 842 finländare hittills smittats av coronaviruset. 37 nya fall registrerades på torsdagen.

Andra vågen slår till i Sydeuropa

I den globala kontexten fortsätter coronapandemin sin framfart med oförminskad styrka. Världshälsoorganisationen WHO har hittills registrerat 21,9 miljoner fall av coronaviruset. Över 3,7 miljoner av dessa fall har registrerats i Europa. Tills vidare har 775 582 personer dött av covid-19, enligt WHO:s globala statistik.

– I synnerhet i Spanien och Grekland ökar de registrerade fallen av coronasmitta brant just nu, säger Puumalainen.

I Sverige håller situationen däremot på att normaliseras. De svenska myndigheterna har uppmätt 38,6 fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna och smittkurvan är förhållandevis platt.

– De regionala skillnaderna i Sverige är stora. I Norrbotten har myndigheterna registrerat endast 20 nya fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna medan covid-19 sprids snabbt bland unga människor i södra Sverige, säger Puumalainen.

Artikeln har uppdaterats.

Mer läsning