Minister: Finland väl förberett på eventuell coronaepidemi – regeringen reserverar 8,9 miljoner euro

Finansminister Katri Kulmuni, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, statsminister Sanna Marinoch social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen höll presskonferens om coronaläget på torsdagen. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Det viktigaste just nu är att följa med läget och vara förberedd på en eventuell epidemi, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen på en presskonferens.

Finland förbereder sig på fler fall av coronaviruset covid-19. Statsrådet grundar en ny koordineringsgrupp för att underlätta hanteringen av situationen.

– Just nu råder ingen epidemi i landet. Smittorisken är också liten i Finland, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) då regeringen informerade medierna om coronaläget på torsdagen.

Om en epidemi skulle bryta ut i landet är Finland också väl förberett på det och kan vid behov fort höja sin beredskap. Nu är det viktigaste att följa med läget både i Finland och ute i världen. Dessutom består arbetet nu av att se över att informationskanaler fungerar och att materialförråden är fyllda ifall en epidemi skulle bryta ut, säger Pekonen.

Den tillfälliga koordineringsgruppen består av representanter från Social- och hälsovårdsministeriet, Inrikesministeriet, Utrikesministeriet, Finansministeriet, Arbets- och näringslivsministeriet och Kommunikationsministeriet och av sakkunniga.

Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila uppger på presskonferensen att det finns resurser att skydda 400 000 personer.

Regeringen har reserverat 8,9 miljoner euro i statsbudgeten för extra utgifter, som till exempel de som kan orsakas av coronaviruset. Vid behov kan också regeringen täcka ytterligare utgifter genom tilläggsbudgetering.

På torsdag eftermiddag kommer statsminister Sanna Marin (SDP) att informera riksdagen om Finlands beredskap för att hantera spridningen av coronaviruset. På grund av det är riksdagens frågestund inställd, meddelar riksdagsinformationen.

Samlingspartiets riksdagsledamot Sinuhe Wallinheimo är kritisk till att riksdagens frågestund ställs in.

– Så frågestunden, där oppositionen har möjlighet att utmana regeringen, byts ut till statsminister Sanna Marins upplysning? En ganska misslyckad lösning, skriver Wallinheimo på Twitter.

Mer läsning