Minimal diskussion om vaccinering av barn

I januari börjar vaccination av 5-11 åringar i Borgå, som Östnyland noterar. Föräldrarna ställs här inför ett knepigt beslut. Bara i undantagsfall behöver barn och unga coronavaccinet. Enligt CDC (smittskyddsadministrationen) i USA har knappt 700 barn och unga i åldern 0-17 dött i covid mot 800 000 för hela befolkningen fram till den 15 december. Det här inkluderar riskgrupper och torde motsvara behovet av sjukhusvård proportionellt. I Finland har ingen under 20 avlidit, men enstaka svåra fall har vi haft.

Barn kan i Finland få 13 olika vacciner inklusive MPR. Dessa är ägnade att skydda barnen. På basen av ovanstående statistik, kan man tycka att Comirnaty mRNA-vaccinet i huvudsak är ämnat för samhället i stort och inte för barnet.

Föräldrarna blir alltså tvungna att avväga den allmänna nyttan mot risken med ett vaccin som är villkorat godkänt och har ett år på nacken. Diskussion om detta har varit minimal på de forum jag följer.

Pontus Mattsson Borgå