Mindre tobaksförsäljare ger upp

Ett tiotal försäljningsställen i Östnyland har gett upp eller minskat på antalet kassor som säljer tobak.

De årliga övervakningsavgifterna för försäljningsdisk för tobaksprodukter stiger till 500 euro per år. Alla som har försäljningslov den första januari betalar den nya avgiften.

– Vi har fått ta emot ett tiotal anmälningar om att mindre försäljare helt avstår från att sälja tobak, eller att större aktörer minskar på antalet försäljningsställen, säger Seija Heikkinen vid hälsoskyddet i Borgå.

Motsvarande avgift är i år 66 euro för den första försäljningsdisken och 17 euro för de följande. Från årsskiftet får man betala 500 euro per försäljningsdisk.

Samma avgift gäller för nikotinvätskor, alltså för de vätskor som används i e-cigarretter. Om man på ett försäljningsställe alltså säljer både tobak och nikotinvätskor blir årsavgiften 1 000 euro.

Övervakningsavgiften för nikotinvätskor är ny och införs vid årsskiftet.

– När det gäller den egentliga lovavgiften, som man behöver skaffa bara en gång, är taxan densamma som tidigare, det vill säga 330 euro, säger Heikkinen.

– Allt grundar sig på den nya tobakslagen och avsikten är ju att det ska bli allt glesare mellan de ställen där man kan köpa tobak och nikotinvätskor.

Den som vill sluta sälja tobak ska göra en anmälan som är framme hos hälsoskyddet senast den 30 december.

Heikkinen uppger att det finns kring 150 försäljningsdiskar för tobaksprodukter just nu inom hälsoskyddets område som inbegriper Borgå, Sibbo, Lovisa, Lappträsk, Askola och Borgnäs.

Mer läsning