Mindre stress och mera tid för klienterna

HEMVÅRD PÅ NYTT SÄTT. Ansa Lindqvist-Bergheim hoppas att hemvårdarna vill pröva på ett nytt sätt att jobba.Bild: Chanette Härus

Efter semestrarna får hemvårdarna i Borgå ta ställning till om de på frivillig bas vill pröva det så kallade Nordsjökonceptet, som applåderats av både klienter och vårdare. Avsikten är att modellen testas av ett eller två vårdteam.