Mindre stress och mera tid för klienterna

HEMVÅRD PÅ NYTT SÄTT. Ansa Lindqvist-Bergheim hoppas att hemvårdarna vill pröva på ett nytt sätt att jobba. Bild: Chanette Härus

Efter semestrarna får hemvårdarna i Borgå ta ställning till om de på frivillig bas vill pröva det så kallade Nordsjökonceptet, som applåderats av både klienter och vårdare. Avsikten är att modellen testas av ett eller två vårdteam.

Nio till tio timmars arbetspass, en omläggning av vissa uppgifter, flera lediga dagar, mindre stress, mera tid för klienterna och bättre kontroll över arbetet – bland annat detta är resultatet i Nordsjö, där en ny typ av hemvårdssystem utfallit till och med överraskande bra.

Servicechefen i Borgå Ansa Lindqvist-Bergheim, påpekar att inga beslut tillvidare fattats här, allra först gäller det att höra sig för vad personalen tycker och tänker och presentera Nordsjösystemet i detalj.

Ville veta mera

Hon berättar att hon direkt då medierna rapporterade om det aktuella testet i våras, tog kontakt med Nordsjö för att boka in ett besök.

– Jag är tacksam för den tid jag och mina chefer fick. Den eftermiddag vi tillbringade i Nordsjö var väldigt belysande och vi fick material som kan utnyttjas också hos oss. Vi fick prata med både chefer och personal och ställa frågor.

Lindqvist-Bergheim säger att eftersom testet utfallit så väl i Nordsjö skulle det finnas orsak att pröva det även i Borgå.

– Det lönar sig ju alltid att haka på bra saker och utveckla sitt eget arbete. Nordsjösystemet har också kopierats av exempelvis Helsingfors och väckt intresse i hela landet.

Allting grundar sig således på frivillighet. Ansa Lindqvist-Bergheim konstaterar att till exempel småbarnsföräldrar kanske inte kan tänka sig att jobba nio, tio timmar per dag och det är helt okej.

Modellen är väldigt enkel. Det handlar egentligen om att bara de allra viktigaste uppgifterna sköts då det är rusning. Man duschar exempelvis inte klienter på morgonen eller går ut med dem, gör inte sårvård eller annat som tar mycket tid.

– Då hemvårdarna koncentrerar sig på det viktigaste och flyttar över annat till eftermiddagen, uppstår ingen rusning. Här i Borgå duschar vi inte på morgonen nu heller, så det ändrar inte.

Samma rutiner hela veckan

Då systemet infördes i Nordsjö för drygt två år sedan, anställdes ingen tilläggspersonal. Samma personer jobbar både under vardagar och veckoslut och rutinerna är samma varje dag hela veckan ut. Vårdarna arbetar fyra dagar och har minst två dagar ledigt och arbetsschemat görs för sex veckor.

– Samma schema rullar sedan på, de anställda vet precis vilken tur de kommer att ha en viss dag om sex månader eller ett år. Finns behov av ändringar byter man tur med en arbetskamrat.

Eftersom vårdarna jobbar ganska långa dagar timmar finns det tillräckligt med personal på eftermiddagen och man kan sköta alla de uppgifter i lugnare takt än förut.

Ansa Lindqvist-Bergheim säger att klienterna igen uppskattar att det mer eller mindre är samma hemvårdare som hälsar på, det ger trygghet.

Lugnare arbetstakt, minst två återhämtningsdagar och möjlighet till mera tid åt klienterna har dessutom i Nordsjö lett till att personalen mår bättre än tidigare.

Kostnaderna har stigit en aning på grund av det nya systemet, men kompenseras av att sjukfrånvaron minskat.

Servicechefen i Borgå hoppas att intresse för konceptet finns också här och att det kan prövas i ett halvår eller så av ett eller två team.

Hemvårdsområdena i staden är fyra till antalet – norra, östra och västra samt resurspoolen.

Cirka 600 klienter

Hemvården servar i dag cirka 600 klienter.

– Målet är att alla Borgåbor ska kunna bo hemma så länge som möjligt, förklarar Ansa Lindqvist-Bergheim och tillägger att staden också ska starta ett rehabiliteringsprojekt i hemmen.

– Genom att erbjuda fysioterapi i ett tidigt skede och inte först då seniorerna är riktigt dåliga, är det möjligt att förebygga många krämpor.

Redan nu har äldre i vissa fall fått fysioterapi i sitt hem och resultaten har varit goda.

Hemvården i Nordsjö

9-10 timmars arbetspass.

Minst två lediga dagar efter fyra dagars jobb.

Mera tid för klienterna.

Lugnare arbetstakt.

Mindre sjukfrånvaro.

Modellen utgår från frivillighet.