Mindre skyddsrum för Västra enhetsskolan

BYGGPLATS. Den nya skolan i Näse ska byggas i närheten av Tulliportin koulu. Bild: Janette Lintula

Byggnads- och miljönämnden behandlar ansökan om bygglov på tisdag.

Borgå stad ansöker nu om bygglov för Västra enhetsskolan, som man redan tidigare har bestämt ska heta Strömborgska skolan.

Nybyggnaden omfattar en svenskspråkig skola för årskurs 1-9 och förskolelokaler. Uppskattat antal elever är 553.

Arkitekt Tomi Perko har gjort planerna och är också huvudprojekterare.

Fasaden på byggnaden blir i ljust tegel. De indragna delarna framhävs också med puts på skiva. En del av fönstren är låtsasfönster. Byggnaden är i en våning vid Pepotvägen och i 2-3 våningar vid Institutgränd.

Våningsytan är 6 985 kvadratmeter och den totala ytan 7 224 kvadratmeter och det avviker från byggrätten enligt detaljplanen som tillåter 6 832 kvadratmeter våningsyta och från våningstalet där det tillåtna är två våningar.

Bilplatser

Bilplatserna har placerats utanför tomten eftersom man inte vill placera fordonstrafik i mitten av Näse skolområde. Det skulle förstöra gång- och cykelvägsnätet mellan byggnaderna i området.

Det finns 53 bilplatser vid Pepotvägen. Vid Näse skolgata finns 21 mopedbilsplatser och 38 mopedplatser som delas med Albert Edelfeltin koulu. Dessutom finns det platser för lämning av barn vid Askolins väg, åtta platser, vid Institutgränd nio platser och vid Näse skolgatan åtta platser som används gemensamt av Västra enhetsskolan, Albert Edelfeltin koulu och Tulliportin koulu.

Dyrt skyddsrum

Sökanden har ansökt om lättnad i skyldigheten att inrätta skyddsrum på den grunden att kostnaderna för att inrätta skyddsrummet överskrider fyra procent av byggnadens totalkostnader.

Av motiverade skäl kan byggnadstillsynsmyndigheten efter att ha hört räddningsmyndigheten bevilja lättnader i att inrätta skyddsrum om undantagen inte väsentligt försämrar möjligheterna att få skydd.

Brandmyndigheten har gett ett positivt utlåtande om undantagsplanen. Skyddsrummet har dimensionerats för 441 personer. ÖN