Mindre sak än då BB stängdes men på Sarfsalö känns tryggheten nu hotad

VARFÖR? Sarfsalöborna köper inte förklaringen om att brandkårens första responsenhet inte är tillräckligt kompetent för att hjälpa. Den har alltid gjort nytta innan ambulansen hunnit på plats. Bild: Kristoffer Åberg

Den 7 maj förlorar FBK på Sarfsalö sin första responsenhet. Beslutet har fattats av HUS Borgå sjukvårdsområde. Akutvårdens styrgrupp har diskuterat fallet på två möten och kommit till att uppdragen är för få för att enheten ska kunna upprätthålla sin kompetens.

Kårens vice ordförande Allan Ahlgren befinner sig på semester men den här frågan är ständigt närvarande.– Det handlar förstås om en mindre grej än då BB i Borgå stängdes, men för Sarfsalö är det en to...