Mindre järn i Saxbyvattnet

Mindre järn i vattenledningsvattnet i västra och norra Borgå tack vare ny fällningsutrustning i Saxby vattentag. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå vatten har kunnat minska på järnhalten i den ena av de två behandlingslinjerna i vattenverket i Saxby. Också den andra linjen får samma utrustning i början av 2022.

Järnhalten har varit exceptionellt hög i råvattnet från Saxby vattenverk under det här året. Järn är inte farligt för hälsan men det kan orsaka avlagringar på sanitära armaturer, rostfläckar på kläder som tvättas i järnhaltigt vatten och i dricksvattnet kan man känna av järnsmak.

I höst har Borgå vatten skaffat en ny utrustning till den ena behandlingslinjen i vattenverket i Saxby, vilket gör att man kan dosera en fällningskemikalie som avskiljer järnet.

Utrustningen blev klar förra månaden och användningen har genast förbättrat vattenkvaliteten.

Nu kommer Borgå vatten att satsa på en liknande anläggning också för den andra behandlingslinjen. Den anläggningen beräknas kunna tas i användning i januari 2022.

Vatten till väster och norr

Vattnet från Saxby vattenverk distribueras huvudsakligen till stadens västra och norra delar. Från Saxby vattenverk pumpas cirka 1,5 miljoner kubikmeter vatten till nätet årligen.

I Borgå vattens budget för nästa år finns byggandet av Finnby vattentag samt utvidgningen av Saxby vattenverk. Kvaliteten på råvattnet som fås från Finnby är en aning bättre.