Minderåriga flyktingar ska höras

Bild: Mostphotos

Micaela Röman som leder social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo hoppas att man "inom kort" ska kunna hitta en lösning på individnivå för de elva minderåriga flyktingar som skulle tvingas att flytta bort när familjegrupphemmen i kommunen stänger.

I början av september skrev tidningen Östnyland om Oili Grönroos och några andra aktivisters kamp för att de elva flyktingungdomarna inte ska tvingas lämna Sibbo då kommunen stänger sina två familjegrupphem i början av december. Efter att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland drog i den statliga finansieringen till kommunen tog social- och hälsovårdsutskottet beslutet att familjegrupphemsverksamheten läggs ner.

Oili Grönroos, som fungerar som ombud för sex ungdomar, tog initiativ till en rättelseyrkan om att kommunen bör ompröva sitt beslut. Utskottsordförande Micaela Röman säger att saken behandlades kort under måndagens möte.

– I och med att saken togs upp under "övriga ärenden" var diskussionen kortfattad. Vi gick igenom vad vi beslutade under förra mötet och funderade på hur vi kan lösa situationen för de elva ungdomarnas del. På tisdagen ordnades ett annat möte där NTM-centralen deltog och inom kort ska alla ungdomar var för sig höras av professionella människor. Det handlar ju inte om en homogen grupp utan ungdomarna kan ha olika åsikter om hur de ser på sin framtid.

"Inte så entydigt"

I sin rättelseyrkan skriver ombuden att det bästa för de unga är att få stanna i Sibbo och att det rent av är kommunens skyldighet att ta hand om dem efter att de beviljats en kommunplats. Röman anser ändå att bägge påståendena inte är helt entydiga.

– Det kan visst vara så att det bästa för de unga är att stanna i Sibbo, men det är viktigt att de får säga sin åsikt så att beslut inte fattas över deras huvud. Men nog kan det gå så att alla inte får det beslut de vill. När det sedan gäller ansvarsfrågan är den inte så entydig som ombuden anser.

Att social- och hälsovårdsutskottet i augusti sade upp avtalet med producenten av familjegrupphemstjänsterna var enligt Röman det riktiga.

– Det var något vi måste göra i den situationen. Hur hemskt det än låter så handlar det om pengar. Det finns ett system som NTM-centralen och Migri byggt upp för den statliga finansieringen och vi kan inte bygga upp ett eget system i Sibbo. Kommunen växer visserligen men sparkraven fortsätter och vi kan inte ta på oss ytterligare utgifter i miljonklassen.

Efter att man i kommunen hört de unga och fått exakta uppgifter om hur många som vill stanna kan man enligt Röman förhandla med NTM-centralen om finansieringen.

– Jag anser att det är realistiskt att nå ett avtal med NTM-centralen där man utgår från det som är bäst för de unga på individnivå.