Milt, grått och länge torrt i november

Soligt månadsslut. November hade inte många soliga dagar men den 30.11. var en av dem. Bild: Egil Green

November var mildare men också länge torrare än normalt. Hösten för sin del var som den brukade vad temperaturen beträffar medan den var mulnare och hade litet flera dagar med nederbörd än i genomsnitt.

Medeltemperaturen i november på 1,9 grader är 0,7 grader högre än på lång sikt. Jämfört med fjolårstemperaturen 2,7 grader blev det ändå litet kyligare.Första veckan i november var med -0,4 grader kal...