Miljonrenovering i Lovisas Societetshus: kafé och kultur ska väcka liv i byggnaden

RENOVERING. Societetshuset ska förhoppningsvis återfå sitt ursprungliga syfte. Renoveringsarbetet inleds nästa år om beslutsprocessen går smidigt. Bild: Kristoffer Åberg

Inomhusluftproblemen i det tidigare biblioteket i Lovisa ska åtgärdas med en renovering. Därefter ska man få in nytt liv i den historiska fastigheten.

Societetshuset öde i Lovisa har varit ett frågetecken sedan biblioteket flyttade till annan adress på grund av problem med inomhusluften. Tanken är nu att renovera och återuppliva den historiska byggnaden.

Saken är uppe i kulturnämnden på onsdag i ett ärende som inte tar upp frågan i närmare detalj, utöver det faktum att stadsdirektör Jan D. Oker-Blom berättar vad man har för planer.

Societetshus igen

När ÖN ringer upp för att se vilka planer som finns nämner Oker-Blom ett förslag som för med sig en "lättare renovering". Tanken är bland annat att byta ut vissa ytor och att göra en fasadrenovering och byta stuprännor.

– Den föreslagna renoveringen kostar en knapp miljon euro. Meningen är att få byggnaden tillbaka i societetsbruk.

Oker-Blom säger att man gjort utredningar i byggnaden, och att problemen inte är så stora som det kan verka.

– Problemen är bundna till just ytmaterial, som plastmattor och liknande. De bärande konstruktionerna är i skick. Men om något allvarligare dyker upp med vidare utredningar så får man planera om. Det här ska inte göras halvdant.

Summan är inprickad i budgeten, vilket betyder att den ska godkännas i samband med behandlingen den 21 november. Jobbet ska förhoppningsvis komma i gång under det första halvåret 2019.

Kafé och kultur

Bland planerna nämner Oker-Blom ett kafé, men också att utnyttja fastigheten för möten, evenemang, middagar, konserter, konstutställningar och evenemang. Det finns också tankar på ett kontorshotell av något slag, och att potentiellt ha fullmäktiges möten där.

– Vi vill värva en kaféföretagare som hyr en del av lokalerna. Företagaren kunde också sköta om uthyrningen av möteslokalerna och få en provision. Då skulle hyran för kaféet inte bli för stor, samtidigt som det finns incitament att jobba för resten av fastigheten.

I nuläget är tanken att kaféet skulle vara öppet dagligen, och att man sommartid har en terrass på innergården. Ännu har man inte någon företagare på radarn, men Oker-Blom uppger att man snart ska börja pejla läget.

– Vi ska i ett tidigt skede engagera sådana som känner branschen, bland annat för att säkerställa att köket blir bra. Meningen är att bygga ett kök för småskalig tillverkning av mat, till exempel soppluncher och liknande.

Planerna blir i sista hand en fråga för fullmäktige.

– Också med tanke på de känslomässiga aspekterna hör saken hemma där. Det kulturhistoriska värdet gör frågan betydelsefull, säger Oker-Blom.

Bundet till Almska

Planerna på kulturverksamhet gör att Societetshuset också är bundet till Almska gården. Oker-Blom vet inte i det här skedet hur de två byggnaderna påverkar varandras öde, eller vad som kommer att hända med Almska gården.

– Vi har inte avgjort Almska gårdens öde. Hyreskontraktet löper till oktober 2020, och före det måste vi ta ställning till hur vi gör.

Oavsett hur man gör upplever Oker-Blom att varken Societetshuset eller Almska gården riktigt lämpar sig för konstutställningar. Han nämner att Almska gården passar för annan kulturell verksamhet, som till exempel konserter och utställningar av typen Ralf Forsströms föremål som står fritt. Detsamma gäller Societetshuset.

– Men bägge saknar stora väggar som kan användas för att lätt hänga upp tavlor och där man kan betrakta verken på avstånd. Det skulle gärna få vara en hall eller liknande byggnad. Men det är en fråga som man får ta upp separat.

Mer läsning