Militärövning överraskade i regionen

SOLDATER. En båt av Jurmo-klassen tog överraskande i land på Kamsholmen i Sibbo skärgård. Båten på bilden har inget med övningen att göra. Bild: Wikimedia commons

I skymningen steg beväpnade män i land nära Bjarne Winbergs sommarhus i Sibbo skärgård. Några militärövningar hade han inte hört talas om – sannolikt på grund av ett förnyat informationssystem.

Klockan var elva på tisdagskvällen när Bjarne Winberg tittade ut genom sommarstugans fönster på Kamsholmen i Sibbo skärgård. Det började skymma, men han såg hur en stor båt lade till och hur ett antal män steg i land med stora ryggsäckar.

Jag blev riktigt till mig. Jag tyckte mig se gevär, och jag såg sedan hur männen smög upp längs potatislandet och in i skogen.

– Jag blev riktigt till mig. Det var ju mörkt här och jag såg inte tydligt vad det var för en båt som lade till ett par hundra meter från mitt hus. Jag tyckte mig också se gevär, och jag såg sedan hur männen smög upp längs potatislandet och in i skogen.

Ringde nödcentralen

Winberg tänkte genast att det måste vara militären som övar. Men det har aldrig hänt tidigare på holmen, och något meddelande om övningar hade han inte fått.

Efter en stund gick åtminstone några av männen tillbaka till båten och lade ut, och Winberg passade på att åka efter med egen båt. Färden gick mot Fagerö och Helsingfors. Senare ringde han nödcentralen och berättade om vad som hade hänt och att någon verkade ha blivit kvar på ön. De tog hans uppgifter, och senare ringde Sjöbevakningen tillbaka.

– De sade att det pågår en militärövning i området. Men de skulle ännu reda ut saken närmare. Senare ringde de och bekräftade saken och att de fått uppgifter om en landstigning med Jurmo-klassens båt.

Winberg säger att han genast hade förstått vad det var fråga om ifall männen hade landstigit en timme tidigare då det ännu var ljust. Som det var nu såg han bara en båt och några män med ryggsäckar och gevär som steg i land.

Jag bad Sjöbevakningen vidarebefordra ett meddelande att det vore bra med information på förhand om det ska hoppa beväpnade gubbar i land elva på kvällen.

– Jag bad Sjöbevakningen vidarebefordra ett meddelande att det vore bra med information på förhand om det ska hoppa beväpnade gubbar i land elva på kvällen. Det här är saker som man borde få veta om.

Hotade med maktmedel

Övningen i fråga är Sjöstridsskolans, visar det sig. Det handlar om vårens kuststridsövning "Viena" som pågått mellan Hangö och Borgå och som började den 18 maj. I övningen, som slutar i dag på torsdag, deltog 1 300 personer främst från Sjökrigsskolan, Kustbrigaden, Nylands brigad och Kustflottan.

Sjöstridsskolans informatör Auli Aho säger ändå att landstigningen på Kamsholmen verkar ha varit ett misstag.

– Ön hör inte till övningen. Det är inte bra om de rör sig vid folks gårdar, så det måste ha varit ett misstag. Kanske de tappade bort sig. Det här ska vi reda ut.

ÖVNING. 1 300 personer deltog i övningen vars informationsgång inte riktigt fungerat. Bild: Försvarsmakten

Att Bjarne Winberg inte blivit informerad om landstigningen beror alltså sannolikt på att den var oplanerad. Frågan är ändå om informationen hade nått fram oavsett. Försvarsmakten informerar inte personligen eftersom det ofta finns alltför många markägare som berörs.

– I stället publicerade vi i rikstidningarna Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat och på Sjöstridsskolans webbsidor, säger Aho.

Motsvarande händelser har också skett i Borgå. På måndagen stötte en kvinna överraskande på soldater i Jonasbackens skogar. Hon beskriver i en insändare i Uusimaa hur de stoppade henne och hotade med maktmedel om hon inte skulle ge sig i väg. Också hon är bestört över hur informationen inte kommit till invånarna i området.

Auli Aho konstaterar att soldaterna i det här fallet inte riktigt kunnat kommunicera. Området avgränsades på grund av en tillfällig radiomast som inte var fäst i marken. Man hindrade folk från att röra sig på området på grund av risken för att den skulle falla.

– De kunde ha kommunicerat det på ett lite artigare sätt, säger Aho.

Hon påpekar att den bristande informationen sannolikt är bundet till Försvarsmaktens nya informationssystem där de gamla mottagarna, alltså medierna, måste registrera sig på nytt. Samtidigt har man bara köpt annonser i rikstidningarna.

I övningen tränade trupperna samarbete i kust- och skärgårdsförhållanden.

I praktiken är det bland annat lägesanpassad planering och ledning, upprätthållande av funktionsförmågan, luftskydd och stridsteknik.

Övningen genomfördes i huvudsak på markområden och fastigheter som Försvarsmakten och Forststyrelsen förfogar över.

Övriga områden används "i enlighet med separat förvaltningsbeslut".

– Det nya systemet är inte i full användning ännu. Det kan förklara varför information om övningen inte gått fram till lokaltidningarna och därmed invånarna i regionen. Nu har vi lärt oss den hårda vägen att saken bör åtgärdas.

Hemlig information

Henrik Gahmberg, informatör på Försvarsmakten, säger likaså att informationen i huvudsak sköts via medierna och de egna webbsidorna. Det handlar ändå om rätt så allmänna uppgifter, och om manskapet inte rör sig på folks tomter så krävs inga tillstånd av markägarna förutsatt att miljön inte tar skada.

– Vi berättar inget specifikt, utan allmänt om vilka områden som kan beröras. I regel är det mycket ovanligt att folk kontaktar oss och undrar varför det rör sig soldater på gården, säger Gahmberg.

Hemlighetsmakeriet kring detaljerna är en helt medveten strategi. Beväringar och reservister uppmanas att inte dela med sig av var de rör sig eller vad det händer på övningen. Det handlar om så kallade operativa ärenden som inte är offentlig information.

– En främmande makt kan vara mycket intresserad av hur vi övar och vilka områden vi kan tänkas försvara. Därför är det lite hysch, hysch.

Mer läsning