Mild februari kom med snö och halka

ÖPPET VATTEN. Ovanligt nog svallade vattnet fritt mellan Emsalö och Vessö den 26 februari. T.v syns Lilla och Stora Tackholmen, bakom dem Svartholmen. Bild: Egil Green

Februari går till väderhistorien som en av de mildare. Också vintern som helhet blev närmare två grader mildare än i genomsnitt.

Med en medeltemperatur på -0,2 grader blev februari 5,2 grader mildare än genomsnittstemperaturen på -5,4 grader. Det betyder att februari sedan år 2000 tre gånger har haft en högre temperatur. Så var fallet 2008 då snittemperaturen var +0,4 grader samt åren 2014–2015 då februari uppvisade medeltemperaturen +0,2 grader.

Räknat från 1974 har februari dessutom varit mildare två gånger, det vill säga 1989 och 1990 då vi hade en genomsnittstemperatur på +0,8 grader. Det är den högst uppmätta månadstemperaturen för februari tillsvidare. Kallast var februari 1994 med -12,7 grader och 1986 med -12,0 grader i genomsnitt.

Det milda vädret avbröts av två kallare nätter, den 6.2. gick temperaturen ned till 11 köldgrader medan det var som kallast morgonnatten den 24 februari med en temperatur på -13 grader. Mildast var det den 14,15 och 25.2. då temperaturen med föhnvindarnas hjälp steg till +8 grader. I mitten av månaden var medeltemperaturen -0,8 grader medan den senare hälften hade ett genomsnitt på +0,4 grader.

Rätt klart

Februari var klar för 27 procent, rätt hyfsat, men i genomsnitt är det i alla fall 37 procent vackert i februari. Mulnare sedan 2000 har februari varit 8 gånger, vackrare 7 gånger och lika vacker två gånger. Vackrast sedan 1974 var det den rekordkalla februari 1994 då vi hade sol och klarväder för 71 procent. Mulnast var februari 2014 med ett procenttal på 10. Dagarna med minst 75 procent vackert räknades till fyra medan de helt mulna dagarna uppgick till 11.

De varma, soliga dagarna medförde igen halka på gator och trottoarer, något man varnade för också i vädernyheterna på tv och i andra medier.

Ovanligt i februari var att havsisen mellan Emsalö sydspets och Vessö försvann och vattnet svallade fritt den 26.2. Inomskärs finns däremot ännu is.

Februari blev en månad med hyggligt skidföre och rätt mycket snö fram till den sista veckan. Som mest visade mätstationen i Harabacka 41 centimeter snö den 7.2. men blidvädret och värmen decimerade snötäcket så att det den 15.2. var 26 centimeter, den 22.2. var det 14 centimeter och den sista februari 6 centimeter. Februari hade 14 dagar med nederbörd, det samma som i genomsnitt.

Mild vinter

Vinterns medeltemperatur -2,7 grader är 1,7 grader mildare än i genomsnitt. December hade medeltemperaturen -1,9 grader (-2,7 normalt), januari som var kallast hade ett genomsnitt på -6.0 grader (-5,2) och februari -0,2 (-5,4).

Mildare vintrar har förekommit sju gånger sedan år 2000 och 12 gånger fr.o.m. 1974. Å andra sidan har 33 vintrar varit kallare. Mildast var vintern 2007-2008 med +0,5 grader i genomsnitt. Kallast var vintern 1987 då snittemperaturen var -10,6 grader. Fjolårsvintern hade medeltemperaturen -3,0 grader. Vintern innan, 2016-2017, var snittemperaturen mildare än i år, dvs. -2,3 grader.

Kallast i vinter var det den 22 januari då temperaturen gick ned till 23 köldgrader, mildast alltså i februari då det tre gånger var +8 grader.

Vintern var klar för 20 procent i genomsnitt (30 normalt). I december var det vackert för 8 procent, i januari för 25 och i februari för 27 procent.

Vinterns nederbördsdagar uppgick till 58 (53), fördelade så att december har 23, januari 21 och februari 14 stycken.

Mars ser ut att bli kyligare än normalt med ett medeltal på cirka 4-5 köldgrader fram till den 10.3. Normalt är det -1,5 grader i mars, det är klart för 43 procent och det faller nederbörd 14 dagar. År 2018 var medeltemperaturen i mars kalla -4,7 grader, det var vackert för 48 procent och det föll nederbörd i femton dagar.

Medeltemperatur: -0,2 grader. Normalt -5,4 grader.

Mildast: 15,16 & 25.2. med +8 grader.

Kallast: 22.2. med -13 grader.

Soligt & klart: 27 procent. Normalt 37 procent.

Nederbördsdagar: 14. Som normalt.

Snömängd: 41 centimeter den 7.2. 6 centimeter den 28.2.

Vinterns väder

Medeltemperatur -2,7 grader. Normalt: -4,4 grader.

Kallast: 22.1. med -23 grader.

Mildast var det i februari med +8 grader tre gånger.

Soligt & klart för 20 procent. Normalt 30 procent.

Nederbördsdagar 58. Normalt 53.

Mer läsning