Mikko Elosuo ny vd-disponent för Lovisa Bostäder

Lovisa stads hyresbostadsbolag Lovisa Bostäder har fått en ny verkställande direktör och disponent.

Lovisa Bostäders nya vd och disponent heter Mikko Elosuo. Elosuo har lång erfarenhet av fastighetsledning och fastighetsekonomi. Han är teknologie licentiat till utbildningen (Tekniska högskolan, nuv. Aaltouniversitetet, 2002) med fastighetsledning som huvudämne.

Elosuo har även varit lärare vid Tekniska högskolan och vid fastighetsbranschens utbildningscenter.

Mikko Elosuo bor i Helsingfors och han efterträder Tuula Kallio som går i pension.