Mikaela Nylander vill få fortsatt mandat

MIKAELA NYLANDER Bild: Kristoffer Aberg

SFP:s nyländska krets har nominerat elva av totalt 35 kandidater till riksdagsvalet våren 2019.

Svenska folkpartiets nyländska krets höll sitt möte i Kuggom, Lovisa på torsdagskvällen. Partiet nominerade elva kandidater till riksdagsvalet i april nästa år.

De nominerade är Anders Adlercreutz, Kyrkslätt, Niklas Andersson, Raseborg, Otto Andersson, Lovisa, Thomas Blomqvist, Raseborg, Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå, Patrik Karlsson, Vanda, Mikaela Nylander, Borgå, Kristian Rehnström, Vanda, Heidi Seppälä, Vichtis, Frida Sigfrids, Borgå och Henrik Wickström, Ingå.

Av de sittande riksdagsledamöterna nominerades nu Nylander, Blomqvist och Adlercreutz. Mikaela Nylander har en plats i riksdagen sedan 2003.

Landskapsval

Kretsen presenterade också 46 kandidater som har gett sitt samtycke till att ställa upp i landskapsvalet i oktober, i fall ett sådant blir av. De kommer att officiellt nomineras om lagstiftningen om landskapsreformen godkänns av riksdagen.

SFP:s landskapsvalskandidater från Östnyland:

Otto Andersson, Lovisa, Thomas Antas, Lappträsk, Patrick Björkman, Borgå, Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå, Sebastian Ekblom, Borgå, Mia Heijnsbroek-Wirén, Lovisa, Caroline Högel, Sibbo, Linnea Lindfors, Lappträsk, Clara Lindqvist, Sibbo, Kicka Lindroos, Sibbo, Bodil Lund, Borgå, Hanna Lönnfors, Borgå, Jesse Mårtensson, Mörskom, Kristel Pynnönen, Borgå, Anders Rosengren, Borgå, Catharina von Schoultz, Borgå, Frida Sigfrids, Borgå, Pehr Sveholm, Borgå, Johan Söderberg, Borgå, Lotte-Marie Uutinen, Lovisa.

Den nyländska SFP-kretsen återvalde Mia Heijnsbroek-Wirén från Lovisa till ordförande.