Mikaela Nylander med i Kommunförbundets styrelse

MIKAELA NYLANDER. Arkivbild. Bild: Kristoffer Aberg

Efter åtta år utanför sitter SFP igen i Kommunförbundets styrelse. Partiet har utsett Nylander till sin representant. Nu funderar hon på landskapsvalet.

Efter kommunalvalet för nio år sedan gick Sannfinländarna framåt med stormsteg och petade då ut SFP från Kommunförbundets styrelse. Efter valet våren 2017 kan SFP nu återta en plats bland de sammanlagt 15 styrelsemedlemmarna.

Det är Borgås fullmäktigeordförande Mikaela Nylander som får SFP:s plats.

Finlands Kommunförbund är intressebevakare i kommunsektorn, fungerar som utvecklingspartner och erbjuder sakkunnig- och informationstjänster. Alla Finlands kommuner och städer är medlemmar i Kommunförbundet liksom landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten, övriga samkommuner och kommunalt anknutna aktiebolag.

Kan bli kommunreform

– Kommunerna står inför den största förändringen någonsin i och med vård- och landskapsreformerna. Den kommunala verkligheten kommer att förändras radikalt, konstaterar Nylander.

– Jag hoppas att vi inom Kommunförbundet ska föra en ärlig diskussion om den offentliga ekonomin som helhet. Nu granskas enbart kommunekonomin efter landskapsreformen utan att man samtidigt tittar på landskapens finansiering. Enbart Nylands landskap blir tvunget att under det första året spara nästan 300 miljoner.

Nylander befarar att de mindre och svagare kommunerna inte kommer att klara den ekonomiska belastningen. Landskapsreformen blir en kommunreform.

Funderar på landskapsvalet

SFP har försökt föra en diskussion om principerna kring vilka kandidater partierna ska ställa upp i landskapsvalet. Frågeställningen var om det är meningsfullt att samma personer sitter som beslutsfattare på tre plan, i kommunerna, i landskapet och i riksdagen.

– Inga andra partier ville ändå komma med i den diskussionen, och ensamma kan vi inte ta ett sådant principbeslut, säger Nylander.

Kommer du själv att ställa upp i landskapsvalet?

– Jag funderar och funderar, säger Mikaela Nylander. Om jag blir invald i landskapsfullmäktige betyder det att jag måste ge upp en del av mina andra förtroendeposter.

Nylander är styrelseordförande bland annat i Nylands fiskarförbund och i Svenska hörselförbundet.

Mer läsning