Mera pengar ska ge bättre service – östnyländska kommuner fick tre miljoner euro för utveckling

STATSUNDERSTÖD. Smidigare basservice i social- och hälsovården är en av målsättningarna med de nya statsfinansierade projekten i Östra Nyland. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

De östnyländska kommunerna har tillsammans fått nästan tre miljoner euro i stadsunderstöd för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. I och med de nya projekten vill man möta klienternas behov bättre.

De östnyländska kommunerna Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola, Lappträsk, Pukkila och Mörskom har fått statsunderstöd för två regionala social- och hälsovårdsprojekt. Sammanlagt handlar det om 2 849 500 euro som ska riktas till två separata helheter.

Ett av projekten heter Framtidens social och hälsovård och siktar på att utveckla smidigare basservice, som klienthandledning och rådgivning, och fungerande digitala lösningar för den.

Enligt Ann-Sofie Silvennoinen, social och hälsovårdsdirektör i Borgå, är målet är att planera en helhet av social- och hälsovårdstjänster som utgår från klienternas behov.

– Tjänsterna ska vara lätta att nå, vara kvalitativa och kostnadseffektiva och de ska utgå från de behov som finns i östra Nyland. Vi vill att alla ska ha tillgång till liknande tjänster oberoende var man bor.

De finansierade projekten ansluter sig till den nya social- och hälsovårdsreformen, vars utkast presenterades till den 15 juni och som nu är på remiss. Enligt utkastet skulle ansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet övergå till 21 landskap, där östra Nyland skulle ingå som ett landskap.

Digitalisering och förebyggande arbete

En viktig del av projektet är enligt Silvennoinen utvecklingen av de digitala tjänsterna.

– Möjligheten att använda sig av olika tjänster på distans ska bli fler, till exempel mottagning och konsultering. Efterfrågan på dessa har ökat, och genom att utveckla de digitala tjänsterna kan man samtidigt lösgöra mer resurser till dem som vill och behöver träffa sjukvårdspersonalen fysiskt.

Genom det nya projektet hoppas Silvennoinen också på ett ökat samarbete mellan de olika kommunerna och specialistvården. Tyngdpunkten skall enligt henne ligga på det förbyggande arbetet inom sjukvården. Ett område där det särskilt skulle behövas är missbrukar- och mentalvården.

– Den psykiska ohälsan i alla åldrar har ökat. Det skulle vara viktigt att utveckla dessa tjänster så att alla får vård i tid och så att problemen inte blir oöverkomliga.

Inte bara för dem kommande reformen

Det andra projektet som statsunderstödet är ämnat för handlar om den strukturreform som kommer att ske i regionen.

– Vi vill utveckla regionens social- och hälsovårdstjänster, de elektroniska tjänsterna, hur vi följer upp vår egen verksamhet och styrningen och koordinationen av samarbetet med den specialiserade sjukvården i Nyland.

Även om projekten främst kan ses som ett förberedande projekt för den kommande social- och hälsovårdsreformen, menar Silvennoinen att utvecklingsarbetet är nyttigt oberoende om reformen blir av eller inte.

– Det hjälper oss att utveckla den service vi erbjuder våra klienter och gör samarbetet mellan kommunerna lättare.

Går hand i hand

Projektet koordineras av Borgå stad och för tillfället håller man på att samla in anställda från de olika kommunerna i projektgrupper. Fast statsunderstödet gått till två olika projekt menar Silvennoinen att man strävar efter att nå vissa synergier.

– Projekten går hand i hand och stöder varandra. Tillsammans ska de göra så att social- och hälsovårdstjänsterna blir en fungerande helhet i regionen.