Mera pengar för gatujobb – rejäl satsning också på cykelvägar

NATTETID. Matias Pietilä säger att då Alexandersgatans bro asfalteras sker det nattetid så att dagstrafiken inte ska störas. Bild: Kristoffer Åberg

Snart uppenbarar sig asfaltmaskinerna på gatorna i Borgå. I år är budgeten 40 procent större än tidigare och staden fokuserar också på att ställa cykelvägar i skick.

Gatubyggnadsingenjör Matias Pietilä är rätt ny på jobbet.

– Jag kom till Borgå i november och jobbade först deltid. Från och med januari har jag arbetat fulla dagar.

Tidigare hade han sin arbetsplats i Helsingfors, där han också bodde.

– Nu bor jag i Borgå. Staden är bekant från förr eftersom vårt sommarställe finns på Emsalö.

Pietilä leder byggnadsentreprenaderna vad asfalteringen beträffar, både underhåll och investeringar.

Rätt normalt läge

Då snön i år började smälta blev de gropiga och trasiga gatorna synliga och många tyckte att så här illa har det inte riktigt varit förr.

– Jo, många gator är i dåligt skick men det är ganska normalt efter vintern, säger Pietilä som gläder sig åt att det i år finns mera pengar för allt det som ska göras.

– Budgeten för årets asfaltering och andra ytjobb är 1,4 miljoner euro. Lägger man till investeringsarbetena landar man på omkring 1,7 miljoner. Det är ett plus på 40 procent jämfört med i fjol.

I sin hand har han en lista på alla de jobb som ska göras under sommaren och den är lång. En tidigare lista har vid det här laget justerats.

– En del projekt kom till och andra föll bort. För somliga blev planerna ändrade, i vissa fall noterade vi att även andra aktörer kommer att jobba på området.

Stora vägar

Bland de största underhållsprojekten i år är Västra Alexandersgatan och Alexandersgatans bro, Industrivägen mellan Veckjärvivägen och Havsvindsvägen samt Veckjärvivägens rondell. Arbetena startar i maj, Västa Alexandersgatans asfaltering inleds i maj-juni.

På frågan om Alexandersgatans bro måste stängas under asfalteringen svarar han nej.

– Bron asfalteras nattetid. Det är kutym att den här sortens arbeten utförs då det inte är mycket trafik.

Också många andra gatuavsnitt får ny yta under sommaren, parkeringsområden likaså.

Bland investeringsprojekten hittas Guldlistgatan, Hermansövägen, Albert Edelfelts strandväg med mera. En komplett lista finns på stadens webb Borgå.fi.

Arbeten utförs under hela sommaren och ända in i november om vädret tillåter.

Medvetet val

Matias Pietilä förklarar att stadens strategi fokuserar på cykelvägar och pengar har därför reserverats för att sätta den här sortens leder i skick.

– Exempelvis Alkrogsvägens och Vårbergavägens cykelvägar fixas till. Sedan har vi cykelvägar som hittills inte haft asfalt, sådana finns bland annat i Majberget.

Förutom att vägar asfalteras märks de bättre ut, vi satsar speciellt på huvudlederna in och ut från centrum.

Borgå kommer också att få nya cykelvägar och det tycker han är väldigt bra.

– Speciellt i dagens läge, då klimatfrågan är aktuell, vill många dra sitt strå till stacken. Finns det bra cykelvägar är det lätt att vara klimatsmart, men brister det på den här punkten är det besvärligare att välja bort bilen.

I och med att nya tomter färdigställs får grusvägar ny asfalt, allt kan ändå inte göras på en gång.

– Hade vi tillräckligt med pengar skulle vi naturligtvis kunna skynda snabbare.

Staden konkurrensutsatte asfaltjobben i januari och slutligen valdes NCC, som denna sommar gör alla de arbeten som prickats in för i år.

Mer läsning