Mer vaccin för äldre levereras till Sibbo

Tillgången på coronavaccin för äldre blir bättre i Sibbo under de närmaste veckorna. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Under de kommande veckorna levereras cirka 450–580 doser av Pfizer-Biontechs vaccin per vecka till Sibbo, vilket är betydligt mera än tidigare.

Tack vare det här kan kommunen påskynda vaccinationstakten, och det finns nu rikligt med lediga tider för de grupper som står i tur att vaccineras.

Pfizer-Biontechs vaccin ges till Sibbobor som i år fyller 70 år eller är äldre samt till personer i åldern 16–17 år som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom. För närvarande är tidsbokningen öppen för dessa två grupper.

Fyller du 70 år i år eller är du äldre?

Boka nu tid till coronavaccination på adressen coronavaccinbokning.fi eller per telefon på numret 09 2353 6001, måndag– fredag kl. 9–15.

Sibbo kommer att få extra doser av Pfizer-Biontechs coronavaccin under de närmaste veckorna, och det finns rikligt med lediga vaccinationstider för 70-åriga Sibbobor och äldre.

Riktlinjer om AstraZeneca

Institutet för hälsa och välfärd, THL, beslutade att tillfälligt avbryta användningen av AstraZenecas vaccin i Finland, och även tidsbokningen för de riskgrupper som vaccineras med AstraZenecas vaccin har avbrutits. Den här veckans tider i Sibbo avbokades och kunderna informerades om avbokningarna per sms.

– Vi inväntar nu THL:s riktlinjer om den fortsatta användningen av AstraZenecas vaccin. Efter att vi har fått beskedet kontaktar vi på nytt de kunder vars tider avbokades på grund av det tillfälliga avbrottet, säger social-och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

I Sibbo avbokades cirka 40 vaccinationstider på grund av avbrottet.

– Intresset att boka tider till AstraZenecas vaccin hann redan tidigare avta en aning efter att vissa länder meddelade att de avbryter användningen av detta vaccin, berättar Kokko.