Mer självstyrning inom hemvården i Sibbo

BÄTTRE UPPLÄGG. Med hjälp av systemet med självstyrande hemvårdsteam kan vårdarna bättre beakta klienternas behov och personalen får större möjligheter att påverka sitt arbete. Bild: Kristoffer Åberg

Från och med årsskiftet kommer de tre hemvårdsteamen i Sibbo att i högre grad organisera sitt arbete på egen hand. Målet är att bättre beakta klienternas individuella behov och att göra arbetsflödet smidigare.

Med den holländska Buurtzorg-modellen som förebild inledde man i Sibbo ett pilotprojekt i början av 2018 för att utveckla hemvården i kommunen. Hemvårdsorganisationen Buurtzorg har väckt internationel...