Mer intäkter än väntat i Borgås sociala arbete

Barn- och familjetjänsterna inom socialt arbete i Borgå hade nästan 700 000 euro större verksamhetsintäkter än budgeterat i fjol.

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå samlas till extra möte på tisdag för att godkänna bokslutet för 2018.

Sektorn fick i oktober rätt av fullmäktige att överskrida budgeten med 2,1 miljoner euro, främst på grund av stigande kostnader för köpta tjänster och hyror inom äldreomsorgen och handikappservicen och på grund av dyrare specialiserad sjukvård.

Till slut överskred utgifterna det korrigerade budgetbeloppet med cirka 770 000 euro och verksamhetsintäkterna var en dryg miljon euro större än det budgeterade beloppet.

Inom uppgiftsområdet tjänster för vuxna blev verksamhetsintäkterna för öppna tjänster och mottagningstjänster cirka 400 000 euro under budgetmålet. Samtidigt var verksamhetsintäkterna inom barn- och familjetjänster nästan 700 000 euro större än det budgeterade beloppet.

Tack vare de oväntat stora verksamhetsintäkterna visar sektorns korrigerade resultat ett överskott på 0,2 %. Jämfört med den ursprungliga budgeten var sektorns resultat ett underskott på 1,7 %.

Mer läsning