Mer hälsovård som köptjänst i Söderkulla

Redan nu köper Sibbo vaccinationstjänster av Söderpoitti som fungerar i samband med Söderkulla apotek. Bild: Mostphotos

På måndag behandlar kommunstyrelsen i Sibbo den samlingspartistiska fullmäktigegruppens förslag om att grunda vad man kallar en hälsopunkt i Söderkulla.

Enligt motionen kan det vara svårt för äldre personer, personer med funktionshinder och barnfamiljer i södra Sibbo att ta sig till social- och hälsovårdsstationen i Nickby. Undertecknarna föreslår att man kunde grunda en hälsopunkt i samband med tandvårdens och rådgivningens lokaler eller i samband med apotekets nuvarande hälsopunkt Söderpointti.

I sitt svar på motionen konstaterar social- och hälsovårdsavdelningen i kommunen att det inte finns personalresurser för en ny hälsovårdsstation i kommunal regi. Kommunen har redan samarbete med Söderpointti om vaccinationer och enligt svaret kunde man utveckla samarbetet om budgeten ger de ekonomiska förutsättningarna.

Det här verkar bli verklighet, för då fullmäktige på måndagen behandlade budgeten röstade man för att kommunen förhandlar om att köpa vissa hälsovårdstjänster i södra Sibbo. Kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist (SFP) säger att det ännu inte finns något beslut om vilken privat aktör ska leverera tjänsterna. Han konstaterar ändå att Söderpointti i nuläget är den enda privata aktören som erbjuder sådana tjänster i södra Sibbo.