Mentalvårdstjänsterna öppnar telefon för coronaoro

En telefonlinje för personer som är oroade för Corona öppnar i Borgå.

Mentalvårds- och missbrukstjänsterna i Borgå öppnar en samtalslinje på måndag, den 30 mars. Via numret får man tag på personal, sjukskötare, psykolog och socialarbetare som erbjuder samtalshjälp för de som upplever oro, ångest eller rädsla i den situation som coronaviruset har orsakat. Ingen hälsorådgivning är tillgänglig på numret. ​ Samtal tas emot vardagar mellan 8.30 och 15.30 på numret 019 -520 4527.

Bland övriga förändringar ska mödra- och barnrådgivningen koncentreras till Familjecentret vid Konstfabriken och till Gammelbacka. Mottagningarna i Vårberga flyttas till Familjecentret för perioden 30.3–30.4.

Inom mun- och tandvården avbokas alla icke-brådskande tider för personer som hör till riskgrupper. Redan tidigare har alla icke-brådskande tider för personer som fyllt 70 år avbokats.

Inom krävande mentalvårds- och missbrukstjänster koncentreras klientmöten på polikliniken till förmiddagen kl. 8–12. Om klienten redan har en bokad mottagningstid, kontaktas klienten i mån av möjlighet per telefon. På eftermiddagar kan kliniken kontaktas per telefon, 019 520 4527. I denna situation kan tider för nya vårdbesök inte bokas – klienten kan ringa på nytt.

Mer läsning