Mensas nya ordförande är från Borgå – vill lyfta fram särbegåvade elever

Antagandet är ofta att särbegåvade elever alltid klarar sig. Det stämmer inte alltid. Bild: Illustration: Kristoffer Åberg

Alla östnyländska kommuner har haft något projekt för att hitta och stödja särbegåvade elever. Det är något som Mensas nya ordförande tycker är helt rätt.

Axel Mickos har något som kan beskrivas som ett dilemma. Ett positivt sådant, men ändå. För två år sedan gick han i åttonde klass, men matematiken kändes för enkel. Så han fick göra gymnasiets k...