Mellan 10 och 25 procent av barnen går fortfarande till dagis

GLEST PÅ DAGIS. De östnyländska familjerna har överraskande bra själva lyckats ordna vård för sina barn. Bild: Kristoffer Åberg

Daghemmen i Östnyland har betydligt färre barn. För planeringen är det viktigt att föräldrar meddelar om barnen inte kommer trots att de anmälts.

Sibbo har tillsvidare hållit alla daghem öppna för att minska smittorisken. Enligt servicechefen inom småbarnspedagogiken, Annette Lagerstam, är ungefär en femtedel av det normala antalet barn på plat...