Mehiläinen samarbetsförhandlar och nyanställer

MEHILÄINEN BORGÅ LÄKARCENTRAL. Ekonomi- och it-personal behövs inte längre vid Mehiläinens Borgåenhet. Däremot anställer bolaget personal till en ny kundtjänstterminal. Arkivbild. Bild: Lotta Åberg

Högst åtta av de anställda vid Mehiläinen i Borgå och i Lovisa kan förlora sina nuvarande jobb. Samtidigt grundar Mehiläinen en tvåspråkig kundtjänstterminal i Borgå, terminalen behöver en personal på 7-8 personer.

– En integration pågår mellan enheterna, alltså Mehiläinens Lovisaenhet, Mehiläinens gamla Borgåenhet och före detta Läkarcentralen, säger Mehiläinens enhetschef Kristian Lind. Som en följd av integrationen har det visat sig att vi har en del överlappande funktioner.

Mehiläinen köpte i somras Borgå Läkarcentralen och personalen fördes över som gamla arbetstagare. Läkarcentralen hade bland annat en egen ekonomiförvaltning och en egen it-avdelning.

– De här funktionerna sköts centralt inom Mehiläinen och därför finns det nu ett behov att minska på personalstyrkan i Östnyland, säger Lind.

Samarbetsförhandlingarna inleddes på måndagen och pågår i två veckor.

– Uppsägningsbehovet är än så länge en uppskattning, säger Lind. Förhandlingarna ger närmare besked.

– Om det efter samarbetsförhandlingarnas slut visar sig att någon måste sägas upp så kommer vi i första hand att försöka erbjuda nya arbetstillfällen vid Mehiläinens andra enheter.

Det här sa Lind till ÖN på fredagen.

Ny central

På måndagen kom Mehiläinen med beskedet att man ännu i vår grundar en tvåspråkig kundtjänstcentral i Mehiläinen Borgå Läkarcentrals utrymmen och därför kommer att ge arbetsmöjligheter för 7-8 personer.

– Den nya centralen förstärker vår beredskap att betjäna speciellt våra svenskspråkiga kunder, säger affärsverksamhetsdirektör Johanna Asklöf.

– I Borgå har man ett utmärkt kunnande och erfarenhet av tvåspråkig högklassig service och vi vill fortsätta att utvidga verksamheten för att kunna våra betjäna våra kunder bättre.

När kundtjänstcentralen grundats utvecklas telefontjänstens öppettider. Centralen betjänar alla Mehiläinens kunder.

Taxorna höjdes

Borgå Läkarcentral fungerade i över fyrtio år och många av de nuvarande anställda har många arbetsår för samma arbetsgivare bakom sig.

Efter företagsköpet höjdes taxorna betydligt jämfört med Läkarcentralens priser. Många har protesterat mot prishöjningen och det finns planer på alternativ service, både läkar-, laboratorie- och röntgentjänster, se ÖN 1.3.

Mer läsning