Medieförbundet: Postens prishöjningar hotar tidningarnas framtid

ALLT DYRARE. Posten har höjt sina priser med i genomsnitt 47 procent under tidsperioden 2010-2017. Foto: John Eriksson/SPT Bild: SPT/ John Eriksson

Tidningsutgivarna är oroliga för Postens prishöjningar. Enligt Medieförbundet undergrävs tidningarnas verksamhetsförutsättningar på grund av den dyrare distributionen.

Posten lanserade förra veckan sin nya prislista för försändelser av brev, tidningar och marknadsföringstjänster. Priserna för distributionen av brev och tidningar stiger märkbart medan priset på försändelsen av Postens egen produkt Postinen inte höjs alls.

Det föds en välgrundad misstanke att Posten på det här sättet stöder sin egen marknadsföring på ett konstgjort sätt.

– Det här förvånar storligen utgivarna av dagstidningar, tidskrifter och lokaltidningar. Det föds en välgrundad misstanke att Posten på det här sättet stöder sin egen marknadsföring på ett konstgjort sätt medan priserna höjs för konkurrenterna på annonsmarknaden, säger Medieförbundets vd Jukka Holmberg i ett pressmeddelande.

Medieförbundet understryker att Posten har höjt sina distributionspriser betydligt mer än branschens privata aktörer. Enligt bolaget Spring Advisors utredning har Posten höjt sina priser med i genomsnitt 47 procent under tidsperioden 2010-2017.

– De politiska beslutsfattarna måste bestämma sig ifall Posten ska producera tjänster för medborgarna eller generera ekonomisk avkastning för staten, säger Holmberg i pressmeddelandet.

Enligt Medieförbundet behövs nu en strukturell reform som förtydligar Postens roll.