Medias uppgift är att granska samhället

I några reportage under hösten har ÖN uppmärksammat missförhållanden inom vårdapparaten och inom Borgå stads hemvård för äldre.

Läsningen är skrämmande och avslöjar brister som kan bero på många faktorer, som resursbrist, fel rekrytering, diffus arbetsledning och missförstånd. Ansvariga medger att fallen ÖN lyft fram visar på...