Medborgarinstituten hjälper med digitala frågor

STÖD. Läraren Inge Ekholm visar Mona Svensson hur man skickar bilder med telefonen och använder whatsapp. Bild: Pressbild

Digidags är ett projekt som genomförs gemensamt av de östnyländska medborgarinstituten.

Målet är att ge rådgivning i digitala frågor åt nybörjare och åt dem som känner sig osäkra över hur man använder digital teknik och e-service. Det tvåspråkiga projektet finansieras i sin helhet av Utbildningsstyrelsen och det varar i två år.

Medborgarinstituten ordnar digistugor, rådgivningsdagar och kurser för nybörjare. Deltagarna får hjälp med att använda bärbara datorer, pekplattor och smarttelefoner. Man får fråga och repetera tills man lär sig.

– Det finns en halv miljon finländare som inte alls använder de här apparaterna, säger biträdande rektor Maria Malin från Borgå medborgarinstitut.

Undervisningen ordnas förutom på instituten även i byar, servicehus, bibliotek, på sommartorg och i samband med olika evenemang som ordnas i östra Nyland. Medborgarinstituten samarbetar gärna med byaföreningar och seniorföreningar och alla intresserade kan vara i kontakt och föreslå kurser och evenemang. Det erbjuds inte reparation av digital utrustning, endast rådgivning om hur man använder dem.

– Den nya undervisningen börjar från noll. Ingen ska behöva känna att de lämnas bakom, säger Malin.

Ta kontakt med ditt närmaste medborgarinstitut i Östra Nyland och kom med!

Borgå medborgarinstitut tfn 019 5202 660, bmi@borga.fi

Lovisa svenska medborgarinstitut tfn 019 555 555, lovinfo@loviisa.fi

Sibbo Institut tfn 09 2353 6004, sibbo.institut@sibbo.fi

Mer läsning