Med vintern följer större ansvar för gatorna vid det egna huset

SKOTTA. Snöskottning på den egna tomten och på trottoaren vid den hör till fastighetsägarens ansvar. Bild: Kristoffer Åberg

Fastighetsägare har ett ansvar för att det är rent och prydligt förutom på den egna gården också på trottoaren intill tomten. I år har staden skickat ut en påminnelse till fastighetsägarna i staden.

Alla som äger eller hyr en tomt inne i Borgå stad har skyldighet att sköta en del av underhållet på gatan intill fastigheten. Trots det har brevet som påminner fastighetsägaren om ansvaret upprört en del invånare.

– Jag har aldrig hört om något sådant tidigare, säger en dam som bor i Vårberga.

Att fastighetsägaren har ansvar för en del av underhållet är ändå inget nytt – det är bara första gången staden påminner om ansvaret. Lagen om att gatuunderhållet delas mellan staden och tomtägarna är från 1978 och de nyaste uppdateringarna trädde i kraft 2005.

Fastighetsägarens uppgift

Sanda så att trottoaren vid tomten inte är hal under vintern och ta bort sanden på våren.

Skotta snö från infarten och trottoaren, se till så snövallar på gångbanan vid behov först bort.

Hålla ett dike eller en ränna som går vid trottoaren rent från snö och is.

Se till så gatutrummor hålls öppna på det egna området, fram till gatans mitt.

Ta hand om grönområden vid tomten, högst tre meter från tomtgränsen.

Stadens uppgifter

Sköta planteringar på grönområden vid privata tomter.

Sköta snöplogning och sandning på vägar och gator, cykelvägar och kombinerade gång- och cykelvägar.

Ta hand om allt byggtekniskt på och vid gatorna.

– Alla invånare ska själva ta reda på sina skyldigheter, inte bara när det gäller gatuunderhåll. Vi har ändå flera gånger stött på fastighetsägare som inte vetat om sitt ansvar, och därför skickade vi i år ut en påminnelse. Den har skickats till alla som äger en fastighet, säger underhållsmästare Ville Kaasinen på Borgå stad.

Sammanlagt 10 000 påminnelselappar har skickats ut.

Damen i Vårberga frågar sig hur äldre som bor kvar i sina småhus ska klara av att skotta snö och ta bort sand från gatorna.

– Om man inte klarar av att sköta sitt ansvar själv måste man se till så någon annan gör det, säger Kaasinen.

Bara finsk grafik

Staden sköter snöplogning, sandning och tar bort sandningssand från gator, cykelvägar och kombinerade gång- och cykelvägar.

– Tomtägaren ska föra bort snömassor som samlas vid trottoaren och vid infarten till tomten, men i praktiken gäller det inga stora mängder. Om det finns en dikes- eller vägtrumma på det egna ansvarsområdet, det vill säga fram till gatans mittlinje, ska man se till att är ren, säger Kaasinen.

Underhålls- och renhållningsansvaret gäller fastighetsägaren eller den som hyr en fastighet men inte den som bor i en lägenhet i ett flervåningshus.

Några speciella följder för att underlåta att sköta sitt ansvar finns inte, men om man orsakar någon annan skada kan man bli ersättningsskyldig.

– Och det störtregnar och vattnet inte kan rinna ner i trumman för att den är igenstockad och i stället rinner in i grannens källare, eller om någon faller och slår sig för att man inte sandat, ger Kaasinen som exempel.

Påminnelselappen som skickades hem till fastighetsägare är på svenska på ena sidan och på finska på andra sidan. En viss kritik har hörts eftersom grafiken som ska åskådliggöra fastighetsägarens ansvar endast är på finska.

– Det är ett misstag. På Kompassen finns broschyrer som beskriver vad som hör till staden och vad som hör till fastighetsägaren, också på svenska, säger Kaasinen.

Mer läsning